مصاحبه سناتور جان مک‌کین درباره افشای پنهانکاری اتمی رژیم آخوندی توسط نمایندگی مقاومت ایران در آمریکا

سناتور جان مک‌کین: ادعاهای معتبری از سوی همان کسانی وجود دارد که تأسیسات مخفی رژیم برای تسلیحات اتمی راعلنی کردند درستی ادعاهای آنها درگذشته اثبات شده است.

مجری: بگذارید درباره رژیم ایران از شما سئوال کنم، چون در طول شب ناوشکن یو.اس.اس. میهان مجبور شد گلوله‌های منور شلیک کند و رویارویی نزدیکی با یک کشتی سپاه پاسداران رژیم ایران داشت در خلیج فارس داشت. این اولین حادثه نیست. کاخ سفید مجبور شد تصدیق وزیر خارجه دربارة توافق اتمی با رژیم ایران را چند روز پیش شدیداللحن کند و یک بازبینی بر سر تمامیت روابط با رژیم ایران را شروع کند. آیا این کار درستی بود؟ این‌که رئیس‌جمهور شخصاً مداخله کرد تا آن تصدیق به کنگره بازنویسی شود که می‌گفت، (رژیم) ایران شروط توافق را اجرا می‌کند؟

مک‌کین: اول از همه ادعاهایی وجود دارد توسط همان افرادی که آخرین تأسیسات مخفی رژیم ایران را علنی کردند که در آنجا توسعة تسلیحات اتمی را به‌پیش می‌بردند، ادعاهایی وجود دارد که معتبرند مبنی بر این‌که آنها در حال نقض این توافق هستند.

مجری: ببخشید، شما باور ندارید که بازرسان تسلیحاتی ملل متحد نظارت داشته باشند و این تصدیق م. وزارت خارجه قابل اتکا باشد؟

مک‌کین: به‌نظرم قسمت‌هایی از این توافق پرشکافند، اما در ادعای آنها -من نمی‌گویم که درست می‌گویند- اما آنها همان سازمانی هستند که درستی ادعاهایشان در گذشته دربارة تأسیسات مخفی، اثبات شد. آیا کسی متعجب خواهد شد که رژیم ایران در حال تقلب باشد؟ ثانیاً دربارة موضوع استمرار مخاطره‌جویی آنها در آب‌های بین‌المللی: به‌نظرم باید بگوییم، ببینید، اگر کسی در محدوده‌یی مشخص و به‌نحوی تجاوزکارانه نزدیک شود که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را به خطر بیندازد، نابود خواهد شد؛ باید پارامترهای مشخصی برقرار شود که نبایستی از آن عبور کنند و بعد اگر از آن عبور کنند، این مشکل آنهاست و نه ما. بزرگ‌ترین کودتای تبلیغاتی رژیم ایران طی چندین سال گذشته، تصاویری بود که در سراسر جهان منتشر کردند، از ملوانان آمریکایی که بر روی زانوانشان بودند و دستانشان پشت گردنشان بسته شده بود، آمریکا پاسخی به آن نداد. اکنون فرمانده جدیدی در قدرت است، او جیم متیس نام دارد.

ام.اس.ان.بی.سی -۲۶ آوریل ۲۰۱۷