دستگیری ۲۰ تن از هموطنان عرب و دستگیری گسترده جوانان در شهرهای مختلف

سحرگاه روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۳ مه) هشت زندانی از جمله دو زن در زندان گوهردشت کرج به چوبه های دار سپرده شدند. این دو زن زندانی از زندان قرچک ورامین به زندان گوهردشت منتقل شده بودند. سایر اعدام شدگان در ۹ اردیبهشت از بندهای مختلف به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند. در ۱۰ اردیبهشت یک زندانی دیگر در زندان مرکزی همدان اعدام شد.
چند روز قبل از آن در ۵ اردیبهشت؛ ۲۰ تن از هموطنان عرب در یورش نیروهای سرکوبگر به یکی از محلات شوشتر بازداشت شدند. علاوه بر این در فاصله ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۰۶ تن که بیشتر دختران و پسران جوان بودند در اهواز، آبادان و قم دستگیر شدند.
رژیم آخوندی در آستانه نمایش انتخابات در هراس از گسترش اعتراضات و خیزش مردم به جان آمده به اعدامهای جمعی و بازداشتهای گسترده جوانان روی آورده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۳ مه ۲۰۱۷