بیانیه ژرارد دوپره درباره ترور وحشیانه سعید کریمیان و نقش سپاه و وزارت  گشتاپوی آخوندی

ژرارد دوپره رئیس گروه دوستان ایران آزاد درپارلمان اروپا با صدور اطلاعیه یی درباره ترور وحشیانة سعید کریمیان در استانبول و جعل عکس و دروغ‌های زنجیره‌یی رژیم علیه مجاهدین، اعلام کرد: «ما از شورای اتحادیه اروپا و نمایندة عالی آن می‌خواهیم که این عمل تروریستی و سوءاستفاده از عکس مرا را قویاً محکوم کنند. من هم‌چنین از دولت ترکیه می‌خواهم، قاتلان را دستگیر کرده و به‌دست عدالت بسپارد. ما از اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل می‌خواهیم تا سپاه پاسداران را در لیست‌های تروریستی خود قرار بدهند».
گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد به ریاست ژرار دوپره بیش از ۲۰۰ نماینده از کشورهای مختف اروپایی و گروه‌های مختلف سیاسی پارلمان اروپا را دربرمی گیرد.

رئیس گروه دوستان ایران آزاد در اطلاعیة خود، تأکید کرده است:
این ترور بی‌رحمانه حامل تمامی نشانه‌های یک عملیات مخفیانه توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات (رژیم ایران) است.
 (رژیم) ایران دارای سابقه‌یی طولانی در کشتار مخالفان و شهروندان خارجی در کشورهای مختلف است. بعضی از مقامات بالای (رژیم) ایران هنوز تحت تعقیب هستند: توسط مقامات سوییس برای قتل مدافع برجستة حقوق بشر دکتر کاظم رجوی در ژنو در سال ۱۹۹۰، توسط قضاییة آلمان برای قتل رهبران کرد در برلین در سال ۱۹۹۲ و توسط قضاییة آرژانتین برای بمبگذاری در مرکز یهودیان (آمیا) در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴».
ژرارد دوپره، اضافه کرد: «چیزی که در مورد تروریستی جدید برجسته بود، آماده‌سازی‌های عجیب غریب (رژیم) تهران از قبل (از وقوع ترور) بوده است. یک نمونه انتشار عکس قلابی آقای کریمیان (به جای من!) در کنار رهبر اپوزیسیون ایران مریم رجوی است. در واقع این عکس در سنای بلژیک در ۲۷ مارس ۲۰۱۳ گرفته شده است؛ زمانی که خانم رجوی با من و تعدادی دیگر از سیاست‌مداران بلژیکی بود. چهرة کریمیان به‌طرز ناشیانه‌یی روی تصویر من مونتاژ شده است. این تلاشی بود تا (رژیم ایران) نشان بدهد که قربانی یک شخصیت ارشد اپوزیسیون بوده که البته توسط خود وی در همان زمان قویاً انکار شد».