کنفرانس اینترنتی پیرامون نمایش انتخابات رژیم آخوندی با شرکت جولیوترتزی و محمد محدثین

در یک کنفرانس اینترنتی با شرکت جولیو ترتزی وزیر خارجة پیشین ایتالیا و محمد محدثین و شاهین قبادی دربارة نمایش انتخابات رژیم آخوندی،آقای ترتزی با انتقاد از سیاست استمالت از حکومت آخوندی گفت: باندهای این رژیم، صرفاً بر سر چگونگی حفظ آن با هم اختلاف نظر دارند.

محمد محدثین نیز تأکید کرد: «گزینه‌های خامنه‌ای (در نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری)، انتخاب بین بدتر و بدتر از بدتر است».

در این کنفرانس اینترنتی جولیو ترتزی وزیر خارجة پیشین ایتالیا در سخنان خود، با اشاره به شکست رژیم آخوندی در رفع بحران‌های اجتماعی و اقتصادی به‌رغم توافق اتمی گفت، روابط اقتصادی با چنین رژیمی، «با نیازها و اهداف کشورهای غربی در تعارض است» و فقط در خدمت پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی آن در منطقه و تقویت سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد که هرگونه امید بستن به نتایج نمایش انتخابات رژیم، حماقتی بزرگ و رویکردی تماماً انحرافی برای غرب خواهد بود.
جولیو ترتزی سراب میانه‌روی در رژیم ولایت فقیه را رد کرد، و گفت: «این برداشت غلط توسط رژیم تهران و پشتیبانانش با اهداف سیاسی روشن به پیش برده شده و به شکست‌های فاجعه‌بار سیاسی منجر شده است.. تمامی دولت‌های آمریکا از سال 1979 و هم‌چنین بسیاری از کشورهای اتحادیة اروپا این سراب را به نحوی دنبال کرده‌اند و نتایج آن همواره یکسان بوده است».
وزیر خارجة پیشین ایتالیا، تأکید کرد: «زمان آن است که (از آن) درس بگیریم... اختلافات میان (جناح‌های رژیم ایران)، (صرفاً) بر سر چگونگی حفظ این حکومت است».

در این کنفرانس محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجة شورای ملی مقاومت گفت: «(نمایش) انتخابات...، یک تقسیم قدرت بین باندهای مختلف این رژیم وحشی و سهمیه‌بندی غارت اموال مردم ایران بین همین باندهاست»... همة باندهای رژیم بر سر سیاست‌های عمده، از جمله سرکوب داخلی، صدور تروریسم و بنیادگرایی و توسعة تسلیحات کشتار جمعی، با هم اتفاق نظر کامل دارند.
وی دربارة دو قطب نمایش انتخابات یعنی آخوند جلاد رئیسی و آخوند شیاد روحانی گفت اصلی‌ترین اعتبار رئیسی در این رژیم، بی‌رحمی او و به‌طور خاص نقش وی در قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 است. آخوند روحانی هم از ابتدای این حکومت، در مراکز تصمیم‌گیرندة آن بوده و در سرکوب قیام سال 1378 نقش داشته است؛ در دوران او بیش از 3000 نفر اعدام شده‌اند و او به‌عنوان رئیس‌جمهور این رژیم، بی‌وقفه از دیکتاتور سوریه حمایت کرده است. «تفاوت روحانی و رئیسی در این است که (آخوند) روحانی، وحشی‌گری و فریبکاری را با هم ترکیب کرده است».
محمد محدثین دربارة چشم‌انداز نمایش انتخاباتی رژیم توضیح داد که آخوند رئیسی کاندیدای مطلوب خامنه‌ای است و اگر ولی فقیه ارتجاع بتواند در راستای سیاست انقباض، انتخابات را به‌سود او مهندسی کند، این جراحی باعث تشدید اختلافات در درون رژیم و رویارویی با جامعه بین المللی خواهد شد. اما اگر مهندسی او شکست بخورد و آخوند روحانی در موضع خود ابقا شود، این ضربه‌یی جدی به ولایت خامنه‌ای خواهد بود؛ لذا ضعف خامنه‌ای باعث تشدید بحران درونی رژیم می‌شود و تمامیت رژیم با یک بحران عمده مواجه خواهد شد.
وی سپس، تأکید کرد: “هر کدام از دو گزینه برای خامنه ای خسارت بار است... این وضعیت کاملاً جدیدی است که... رژیم را به سرنگونی نزدیک‌تر می‌کند».
در ادامة این کنفرانس جولیو ترتزی و محمد محدثین به سئولات خبرنگاران دربارة چشم‌اندازهای نمایش انتخابات رژیم و بحران‌های گریبانگیر آن پاسخ دادند.