تهران – اتوبان نیایش- کارزارتحریم نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع، رأی مردم ایران، سرنگونی رژیم آخوندی؛ مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی