پاسدار دهقان، وزیر دفاع آخوند حسن روحانی، اذعان کرد که دوران ریاست جمهوری او «شکوهمند ترین دوره در توسعه کمی و کیفی برنامه های موشکی و دفاعی کشور بوده است». وی افزود: از ابتدای بر سر کار آمدن روحانی تا پایان سال 1395 «بخش تأمین اعتبارهای دفاعی تا دو و نیم برابر نسبت به دولت قبل افزایش داشته است» و «در سال96 به چهار برابر نسبت به دولت قبل می رسد» (خبرگزاری حکومتی ایرنا- 15 اردیبهشت 1396).

این اظهارات از یک سو بار دیگر این حقیقت را اثبات می کند که باندهای مختلف نظام ولایت فقیه در سیاستهای اصلی مانند سرکوب داخلی و صدور تروریسم و دست اندازی به کشورهای منطقه هیچ تفاوتی با هم ندارند و جنگ گرگها در درون رژیم بر سر تقسیم قدرت و سهم بیشتر از چپاول اموال مردم ایران است.
روحانی در روز 29 فروردین 1396 گفته بود در دوره او «بودجه بنیه دفاعی نسبت به آغاز این دولت 145% رشد داشته است و ... از لحاظ تجهیزات راهبردی و امکانات راهبردی نیروهای مسلح در سه سال و نیم به اندازه 10 سال گذشته آن گام برداشته است». البته در صد واقعی افزایش بودجه دستگاههای نظامی و سرکوب به مراتب بیشتر از این است. پرداختهای ویژه به پاسداران از سوی خامنه ای، آستان قدس رضوی و دیگر ارگانهای تابع ولی فقیه که در بودجه رسمی به حساب نمی آید سر به دهها میلیارد دلار می زند. همچنان که بخش عمده هزینه های رژیم در سوریه در بودجه به حساب نیامده است.
این افزایش نجومی در شرایطی است که بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر به سر می برند و به اعتراف معاون وزیر بهداشت رژیم 30 درصد مردم کشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند (رسانه های حکومتی- 30 مرداد 95). اقتصاد کشور دچار یک رکود فلج کننده است و به اذعان بانک مرکزی رژیم نرخ رشد تولید ملی بدون احتساب نفت طی شش ماه اول سال 1395 کمتر از 0.9 درصد بوده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
17 اردیبهشت 1396