جنگ باندهای رژیم بر سر امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو برای نظارت بر آموزش و پرورش ایران

مخالفت خامنه ای با اجرای نظارت سازمان ملل متحد بر کیفیت برنامه های آموزشی، به موضوع جدیدی در مخاصمات درونی باندهای درونی رژیم در آستانه نمایش انتخابات تبدیل شده است.

با این که وزیر آموزش و پرورش رژیم به صراحت اعلام کرد که مواردی در سند ۲۰۳۰ از نظر شرعی و عرفی دارای اشکال است و اجرای این سند توصیه ای است، حمله به دولت آخوند روحانی در این زمینه شدت گرفته است.
این حملات بدنبال اظهارت ولی فقیه ارتجاع، یکسال بعد از امضاء این سند و در آستانه نمایش انتخابات رژیم مطرح شده شدت گرفته است. خامنه ای در مخالفت با امضاء سند ۲۰۳۰ یونسکو خطاب به دولت آخوند روحانی گفته بود: «یک مسئلهی دیگر هم من اینجا عرض بکنم: این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها, (۸) اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانهاش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعهی بهاصطلاح بینالمللیای -که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف, برای ملّتهای گوناگون, با تمدّنهای مختلف, با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون, تکلیف معیّن کند که شما باید اینجوری عمل کنید
اصل کار غلط است؛ اینکه ما برویم سندی امضا کنیم و بعد بیسروصدا آن را اجرایی کردن ؛ مطلقاً مجاز نیست».
باید مراقبت می کردند و نباید می گذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. ماوارد قضیه شویم اینجا جمهوری اسلامی است است».

بدنبال این موضع خامنه ای عناصر باند او دولت روحانی را زیر ضرب گرفتند.
یک عضو مجلس رژیم گفت: «سند ۲۰۳۰ یونسکو علاوه بر تضاد با آئین و فرهنگ (نظام) با اصل ۱۳۸ و ۱۵۲ قانون اساسی نیز مغایرت داشته و موجب ترویج سکولار در جامعه می شود».
تلویزیون تحت کنترل خامنه ای نیز به طور مستمر مصاحبه هایی را علیه موافقت مشروط دولت آخوند روحانی با سند نظارت بینالمللی بر آموزش پخش میکند.
زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: «برابری جنسیتی رو داره تشویق میکنه ...
... شما نگاه کنید میگه اولا برابری جنسیتی ما در اسلام برابری جنسیتی نداریم... ما برابری جنسیتی رو قبول نداریم ...
 آمدند میگند ما باید زن رو توانمند ساز کنیم که زن بتونه در اقتصاد نقش داشته باشه حرف به ظاهر خوبه نمی آید بگه زن رو بگونه ای تربیت کنیم که این زن مادر خوبی بشه فرزند خوب تربیت کند...
باور دارم اینها همون جریان نفوذ فرهنگی است اما نفوذ فرهنگی خاموش بی سر و صدا... ... اصلا به ما خبر ندادند که میخواهند همچین کاری کنند».
دزفولی دبیر شورای عالی فرهنگی رژیم: «من فکر میکنم یکمقدار اون کسانی که این کار رو دنبال کردند کمی یا تا حدودی پنهانکاری در این زمینه اتفاق افتاد... نهادهای سیاستگذار و قانونگذار رو کنار گذاشتند... حتی اونها رو در جریان قرار ندادند. این قرار نبود در کشور ما اجرا بشه همه چی کاملا بصورت پنهان بدون اطلاع مجلس و بدون اطلاع شورایعالی انقلاب فرهنگی».

اسحاقی معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم: «ظاهرا یکنوع شتابزدگی هم شاید در این مسئله دیده شده بنابراین از نظر فرایندی برخلاف قانون اساسی و اسناد بالادستی صورت گرفته هر تعهدی ما در حوزه اسناد بین المللی بخواهیم بدهیم حتما باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه».

اما پاسدار علی لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه، تلاش کرد که بحرانی که با سخنرانی خامنه ای اوج گرفته را متوجه وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس رژیم کند و آخوند روحانی را از تیغ ولی فقیه ارتجاع در ببرد.

وی گفت: «نکته دیگر در مورد سند ۲۰۳۰ است که لازم است کمیسیون آموزش تحقیقات رسیدگی و نظارت جدی نماید که اولا نظرات رهبری معظم در اسرع وقت تحقق یابد و ثانیا رسیدگی شود چرا این مسیر طی شد و نظرات کمیسیون آموزش تحقیقات و مجلس اخذ نگردید و نتیجه را به مجلس گزارش نمایند مخصوصا با توجه به قانون برنامه ششم که وزارت آموزش و پرورش صرفا موظف به اجرای سند تحول است باید به این موضوع رسیدگی جدی شود».

سند ۲۰۳۰ یونسکو در سال ۲۰۱۵ میلادی با عنوان و پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش با محتوای رعایت کنفوانسیونهای حقوق بشری و ضد تبعیض، با ۱۷ هدف اصلی در سازمان ملل به تصویب رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند.