در ادامه اظهارات هراس‌آلود مهره‌های حکومت آخوندی از جنش دادخواهی در پی اعتراف روحانی به 38 سال اعدام و زندان، آخوند مجتبی ذوالنوری عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای، سوابق رئیس جمهور رژیم را به او یادآوری کرد.

وی گفت:‌ «اعدام‌هائی که حکم اسلامی جاری شده من باید عرض کنم آقای رئیس جمهور که در سفر همدان زیر سئوال می‌برید حافظه این مردم فراموش نکرده که شما فریاد می‌زدید اینهارو بیاورید در ملاء عام و نماز جمعه‌ها اعدام کنید».

آخوند نوری همدانی از مراجع باند خامنه‌ای در حوزه قم نیز گفت: «در تبلیغات انتخاباتی شاهد تهمت, دروغ و تخریب دیگران هستیم, کلمه ای که دردآور است این است که می گویند ۳۸ سال مردم را زندان و اعدام بردید, دستاوردهای ۳۸ سال را زیر سؤال بردن است».