خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره بارز شدن ضعف خامنه ای در نمایش انتخابات و شکسته شدن مرزسرخ نظام بر سر اعدامهای دهه ۶۰ بویژه قتل عام زندانیان سیاسی نوشت: از رئیس جمهور سابق که از ولی فقیه سرپیچی کرد تا بحثهای آزاد حول اعدامهای دستجمعی سالهای ۱۹۸۰, مرزهای آنچه که می شود بطور علنی و در روی اینترنت مورد بحث قرار داد شکسته شده است.

وقوع چنین چیزی نشان دهنده ضعف حکومت در سرکوب انتقادات است لجاجت و سرپیچی احمدی نژاد از نصیحت خامنه ای مبنی بر اینکه در انتخابات کاندید نشود، قدرت ولی فقیه رژیم ایران را به چالش کشید
خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره نقش آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در قتل عام ۶۷ نوشت: حامیان ابراهیم رئیسی فیلمی را روی اینترنت گذاشته اند که تلاش دارد شرکت رئیسی در اعدام دستجمعی هزاران زندانی در ۱۹۸۸ را که بسیاریشان از اعضای مجاهدین بودند را توجیه و از آن دفاع می کند.
این فیلم همچنین توجیه رسمی اعدامهایی است که یکی از تاریکترین دوران تاریخ ایران بعد از انقلاب بوده اند
خبرگزاری آسوشیتدپرس با یادآوری شکاف فزاینده در نظام آخوندی و گسترش نارضایتی مردمی از رژیم می افزاید: کارشناسان گفتند این شکاف فزاینده و سایر تناقضات در نظام سیاسی حاکم بر ایران, آینده اش را تعیین می کند.