سومین نمایش مناظره شعبده انتخابات آخوندی، اذعان به استمرار بی وقفه فساد در تمامی دولتهای سرسپرده خلیفه ارتجاع

سومین و آخرین نمایش تلویزیونی مناظره، بین کاندیداهای شیاد و جلاد و پاسدار و کارگزاران سرسپرده ولایت فقیه نیز به روی صحنه رفت.

اما جنگ و جدال آنها برای هر تماشاکننده‌ایی، یک پیام داشت: بن بست هر دو باند رژیم در ارائه هرگونه برنامه و راه حل و اثبات چپاول و تبهکاری بی‌وقفه همراه با سردادن شعارهای توخالی در ۳۸سال گذشته، صرفنظر از این‌که کدام باند رژیم بر سر کار بوده است.
آخوند جلاد به آخوند شیاد گفت: در چهارسال گذشته چه کاری کردی که در چهار سال بعد بکنی!
آخوند شیاد هم آخوند جلاد را به مناظره دعوت کرد، ولی به خاطر کنترل مناظره فرمایشی جرأت نکرد تکرار کند که در ۳۸سال گذشته غیر از اعدام و زندان کاری بلد نبودی!

وجه مشترک دیگر نمایش به‌اصطلاح مناظره هم، خط قرمز جنایتها و چپاولهای نهادهای تحت کنترل ولایت فقیه از سپاه پاسداران و موقوفات آستان قدس تا نهادهای بیت خامنه ای هیچ کدام از ۶مهره سرسپرده ولایت فقیه، جرأت اسم بردن از آنها را نداشتند.
با این حال در جریان تصفیه حساب غارتگران حاکم، ۶ کاندیدای فرمایشی، بارها و بارها به دروغگویی و خالی بندی بی‌دنده و ترمز یکدیگر و به گوشه‌هایی از مفاسد و بحرانهای بی‌علاج اقتصادی و اجتماعی در حاکمیت آخوندی اذعان کردند.