حمله آخوند روحانی به آخوند رئیسی و قالیباف

آخوند روحاني در سخنراني خود در اصفهان در روز يکشنبه در ادامه جنگ گرگها در مناظره هاي انتخاباتي، بارديگر به آخوند رئيسي و پاسدار قاليباف حمله کرد.

وی گفت: «مي گويند ما همين امروز برجام را قبول داريم باور کنيم؟ شما که تا ديروز هر چه تلاش داشتيد هر چه بيلبورد در تهران بوده همه‌اش عليه برجام شما استفاده کرديد.   
ميخواهيم برخي از نهادها برخي از روزنامه‌ها برخي از سايتها حاشيه امنيتي نداشته باشند.
بگم بيشتر ما ميخواهيم همه روزنامه خبرگزاريها سايتها همه بنگاههاي توليدي در سراسر کشور با هم مساوي باشند.
برنامه جديدي هم به ارمغان آورده‌اند و آن هم بازنويسي برنامه‌هاي سالهاي ۹۰ و ۹۱ است. ما به سال ۹۰ و ۹۱ برنمي‌گرديم.
ما آينده ايران را در اختيار فريبکاران نخواهيم گذاشت. ما آينده ايران را در اختيار شعار نخواهيم گذاشت».