خامنه ای  در آستانه برگزاری نمایش انتخابات رژیم، طی سخنان در جمع شماری از عوامل و مزدورانش، هراس خود را قیام مردم با استفاده از فرصت انتخابات به نمایش گذاشت و از همه ارگانهای سرکوبگر رژیم خواست که به دقت مراقب اوضاع باشند.

وی بدون نام بردن از آخوند روحانی، وی را مورد حمله قرار داد و گفت که حرفهایی زده شده که شایسته نظام آخوندی نیست.
این نکته انضباط که عرض کردم نکته مهمی است این انضباط مردمی خیلی با اهمیت است خیلی با ارزش هست هم قبل از انتخابات هم در حین انتخابات روز انتخابات هم بعد از انتخابات این انضباط مردمی پایبندی به نظم و قانون این خیلی مهمه و این رو از تجربه های گذشته یاد گرفتیم ما ملت ایران, ما هم تجربه کردیم سالهای متمادی است تجربه میکنیم ملت ایران تجربه کرده است که این انضباط چقدر به نفع اوست و بی انضباطی و بی قانونی چقدر براش مضر است. این رو ملت ایران تجربه کرده؛
همه بدانند دستگاه های اجرایی دستگاه های نظارتی دستگاه هایی که حافظ امنیت اند اینها بطور جدی مشغول کار اند مورد اعتمادند دارند کار میکنند هماهنگ هم دارند حرکت میکنند و کار میکنند البته من با وجود این به همان دستگاه هایی که مورد اعتماد اند تاکید میکنم و سفارش میکنم که مراقب باشند آراء مردم مامون باشد امانت اون حفظ بشود خب ممکنه در این خلال این وسط کار کسانی باشند که بخواهند یک تخلفاتی بکنند.
چه دستگاه های نظارتی چه دستگاه های اجرایی چه دستگاه هایی که حافظ امنیت اند امنیت رو حفظ میکنند اینها همه ارزش دارند همه مشغول اند البته مراقبت کنند همه مراقب بکنند بدانند که ملت ایران دشمن دارد
خب حالا در بحث ها و حرفهای انتخاباتی گاهی یک حرفهایی زده شد که شایسته ملت بزرگ ایران نبود لیکن حضور مردم همه این مسائل را حل خواهد کرد
من یک عرض هم بکنم به طرفدارهای نامزدهای انتخاباتی خب هر کسی از این آقایان محترم نامزدهای انتخابات یک عده طرفدار و علاقمند و سینه چاک و دوستار و اینها داره اینها هم متانت خودشون رو حفظ کنند هم طرفدارها هم ستادها متانت خودشون رو حفظ کنند انضباط خودشون رو حفظ کنند.