کنفرانس با حضور نمایندگان کنگره و کارشناسان ارشد درباره نمایش انتخابات در رژیم ولایت فقیه کنگرة ایالات متحده

فراخوان به حمایت از مبارزه مردم ایران برای استقرار آزادی و دموکراسی
در آستانة نمایش انتخابات رژیم آخوندی، کنفرانسی در کنگره آمریکا با حضور نمایندگان کنگره و کارشناسان ارشد آمریکایی به‌دعوت سازمان جوامع ایرانی مقیم آمریکا برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس موضوع انتخابات نمایشی رژیم را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ضمن تأکید بر قلابی‌بودن هرگونه انتخابات در نظام ولایت فقیه، خواهان حمایت از خواستة مردم ایران برای استقرار آزادی و دموکراسی شدند.

سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از:
تام گرت عضو کمیتة امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا
مایک کافمن عضو کمیتة قوای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا
دکتر ایلان برمن معاون پژوهشکدة شورای سیاست خارجی آمریکا
لی اسمیت محقق ارشد پژوهشکدة هادسن و سردبیر ارشد مجله ویکلی استاندارد
پروفسور ایوان ساشا شیهان رئیس بخش مذاکرات در دانشکده روابط عمومی دانشگاه بالتیمور
و علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشینگتن
در ابتدای جلسه، دکتر مجید صادقپور طی سخنانی، گفت: هدف ما (پیشبرد) راه حل سوم در رابطه با ایران است که از مبارزة مردم ایران برای دموکراسی و تغییر دموکراتیک حمایت می‌کند.
پس ازآن تام گرت نمایندة کنگرة آمریکا در سخنرانی خود با تأکید بر «قلابی» بودن انتخابات رژیم آخوندی، افزود: «مردم ایران مردمی بردبار، تحصیل‌کرده و روشنفکر هستند. ما با یک سیاست‌گذاری درست و حمایت کافی می‌توانیم از حوادثی نظیر قتل عام تابستان ۱۹۸۸ جلوگیری کنیم».
وی با انتقاد از سیاست مماشات دولت اوباما با رژیم و بی‌عملی آن در قبال قیام مردم ایران در سال ۸۸، افزود: «بهتر است این بار ما مشوق مردم ایران در به‌دست‌گرفتن سرنوشت خود و عطش آنها برای آزادی و دموکراسی بشویم... حتماً ایران می‌تواند مسیر یک دموکراسی درخشان و فراگیر را تجربه کند و چنین خواهد شد؛ و جهان نیز می‌تواند بدون درگیری یا مداخلة نظامی، شاهد تحقق آن باشد. از شما به‌خاطر فعالیت‌هایتان، بی‌نهایت سپاس‌گذارم».
مایک کافمن دیگر نمایندة کنگرة آمریکا در سخنان خود در این جلسه، تصریح کرد: «آن‌چه ما برای مردم ایران آرزو داریم و می‌خواهیم در راستای آن کار کنیم، حمایت از ارزش‌های دموکراتیک است. کنگره ایالات متحده و من می‌خواهیم از شما به‌خاطر حضورتان در اینجا و به‌خاطر دعوتی که از من کردید تشکر کنیم».

سپس پروفسور ساشا شیهان که مدیریت جلسة بحث و گفتگو در این کنفرانس را بر عهده داشت، گفت: «هر نامزدی که در روز جمعه ظهور کند در نهایت دستورات ولی فقیه را به‌اجرا می‌گذارد و برای حفظ مشروعیت رژیم کار می‌کند... قدرت نهایی در ایران در دست ولی فقیه است ».
وی سپس با تأکید بر سرسپاری تمام‌عیار تمامی نامزدهای نمایش انتخابات رژیم به نظام ولایت فقیه، افزود: «(در دوران روحانی)، اعدامها از جمله اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی، افزایش یافته است... در دوران او بیش از ۳۰۰۰ تن اعدام شده‌اند و او بودجة دفاعی خود را به نسبت به سلفش... بیش از ۱۴۵ درصد افزایش داده است... رئیسی مسئول اعدام هزاران نفر از مخالفان در سال‌های ۱۹۸۰، از جمله قتل عام بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ است؛ (قتل عامی) که هدف اصلی‌اش، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند».

دکتر ساشا شیهان سراب میانه‌روی و اعتدال در رژیم آخوندی را رد کرد، و با اشاره به دخالتهای رژیم در کشورهای منطقه و حمایت از دیکتاتور سوریه افزود: «این رژیمی نیست که بتواند از درون اصلاح شود».

لی اسمیت محقق ارشد پژوهشکدة هادسن در سخنان خود در جلسة کنگرة آمریکا انتخابات رژیم را «یک نمایش و صحنه‌سازی برای جامعة جهانی» دانست، و گفت: «آن‌چه ما در اینجا می‌بینیم یک انتخاب بین سخت‌سران و میانه‌روها نیست... یکی از گزینه‌ها حسن روحانی است که از بخش امنیتی (این رژیم) می‌آید. این تفکر که او یک میانه‌رو است، مضحک می باشد».

سخنران بعدی این جلسه، دکتر ایلان برمن معاون پژوهشکده شورای سیاست خارجی بود؛ وی دربارة نمایش انتخابات، گفت: «به‌نظرم کلمة انتصابات بهتر به این محتوا می‌خورد و این مستقیماً به ساختار واقعی سیاست در حکومت ایران ربط پیدا می‌کند... همة ارکان قدرت در دست آخوندهاست و شما نمی‌توانید سیاست یا عقایدی را که ولی فقیه را به‌چالش میکشد، بیان کنید. چهره‌ها و اسامی تغییر می‌کنند... اما همة آنها، فارغ از این‌که چه می‌گویند، هم‌چنان عقاید خامنه‌ای را نمایندگی می‌کنند. پس آن‌چه می‌بینیم یک روند از پیش طراحی‌شده است...».

در کنفرانس در کنگره آمریکا، علیرضا جعفرزاده در شروع سخنان خود کتابی را که دفتر نمایندگی شورا در واشینگتن دربارة انتخابات ریاست‌جمهوری در حکومت آخوندی منتشر کرده معرفی کرد. وی ضمن مرور کوتاهی بر تاریخچة غصب حاکمیت مردم توسط خمینی، از جمله به تشکیل شورای نگهبان و جلوگیری از حضور کاندیدای مجاهدین در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم توسط خمینی پرداخت و سپس جزییاتی را در اثبات نمایشی‌بودن هرگونه انتخابات در تاریخ حکومت آخوندی تشریح کرد. وی سپس، گفت: «به‌خصوص بعد از گذشت ۳۸ سال، دیگر موضوع بر سر باندهای رنگارنگ با تمایلات متفاوت نیست... موضوع حول مدره‌ها در مقابل رادیکال‌ها و از این قبیل مسائل هم نیست. بحث بر سر باندها و دسته‌های گوناگون مثل باندهای مافیایی است که بر سر حیطه‌ها و منافع و نفوذ سیاسی با یکدیگر نزاع و جنگ می‌کنند. تصادفی نیست که طی این سالیان عملکرد کسانی که اسم خودشان را مدره گذاشته‌اند حتی بدتر از باصطلاح تندروها است. شمار اعمال تروریستی (این رژیم در) خارج از ایران در دورة ریاست‌جمهوری رفسنجانی باصطلاح میانه‌رو افزایش یافت... در دوران روحانی، تعداد اعدام ها در ایران به سه هزار مورد رسید که خیلی بیشتر از دورة احمدی‌نژاد است. (هر کس هم که رئیس‌جمهور این رژیم بشود)، هیچ تغییر عمده‌یی در سیاست ایجاد نخواهد شد. آنها همان کارهایی را که تا به‌حال در سوریه و عراق و دریمن و در چارچوب دستیابی به سلاح اتمی انجام داده‌اند، ادامه خواهند داد».