خامنه ای در پیامی که پس از اعلام رسمی نتایج نمایش انتخابات، براثر غیظ ناشی از شکست سنگین مهندسی اش برای يكپايه كردن ولایت طلسم شکسته اش، از تبریک گفتن به آخوند شیادحسن روحانی  خود داری کرد و برای دلجوی از آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، گفت: لازم میدانم از حضرات نامزدهای ریاست جمهوری... که در روشنگری... تأثیر جدّی بر جای نهادند تشکر کنم.

وی خطاب به روحانی و دولت او به تکرار دعاوی باند خودش در کشمکشهای انتخاباتی پرداخت و گفت: در خط مستقیم (حل مشکلات) غفلت نکنند. توجه به روستاها و مناطق فقیر باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد.
این درحالیست که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی برخلاف اظهارات قبلی اش در مورد قبول نتایجی که اعلام میشود، تاکنون ازتبریک گفتن به آخوند روحانی خود داری کرده است.