قطعنامة دو حزبی شمارة ۱۸۸ کنگرة آمریکا، در محکومیت قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

 قطعنامة ۱۸۸ به ملل متحد فراخوان می دهد جهت تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای محاکمة عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اقدام کند.
روزنامة واشینگتن‌تایمز، در یک صفحة کامل خود، گزارشی را دربارة ثبت رسمی قطعنامة شمارة ۱۸۸ مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان «محکومیت حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ و فراخوان به اجرای عدالت برای قربانیان» منتشر کرد. این قطعنامه که از سوی نمایندگان برجستة هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، شامل رؤسای کمیته‌های امور خارجی، امنیت ملی و قوانین و رئیس نمایندگان دموکرات در کمیتة امور خارجی ارائه شده، در مجموع از حمایت ۴۶ قانونگذار آمریکا، برخوردار است.
مایکل مک‌کال رئیس کمیتة امنیت ملی مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه و الیوت انگل رئیس نمایندگان حزب دموکرات در کمیتة امور خارجی با صدور یک اطلاعیة مطبوعاتی ثبت رسمی قطعنامة ۱۸۸ را به اطلاع مطبوعات رساندند.

واشینگتن تایمز می‌نویسد: (۴۶ قانون‌گذار آمریکایی از هر دو حزب)... به دولت آمریکا و متحدان ایالات متحده فراخوان می‌ دهند که قتل عام (۶۷) را به‌طور علنی محکوم کنند. آنها به ملل متحد فراخوان می‌دهند که یک کمیسیون تحقیق برای قرار دادن مسئولان این جنایت در مقابل عدالت تشکیل بدهد.
 (قطعنامة شمارة ۱۸۸ تأکید می‌کند:) مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری فعلی روحانی از جمله مسئولان قتل عام (۶۷) است. به گفتة عفو بین‌الملل، اکثر قربانیان، اعضای جنبش اصلی اپوزپسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.

واشینگتن‌تایمز سپس بخش‌هایی از متن قطعنامة ۱۸۸ و امضاکنندگان آن‌را درج کرده است؛ در این قطعنامه از جمله آمده است:در مجلس نمایندگان مایکل مک کال (رئیس کمیتة امنیت داخلی) و اد رویس (رئیس کمیتة امور خارجی)، الیوت انگل (رئیس دموکرات‌ها در کمیتة امور خارجی)، (نمایندگان) کامستاک، مک‌ کلینتاک، پیت سشنز (رئیس کمیتة قوانین)، کیتینگ، شرمن، یانگ و جودی چو، قطعنامة حاضر را ارائه کردند که به کمیتة امور خارجی تحویل داده شد:
طی یک مقطع ۴ ماهه در سال ۱۹۸۸ میلادی حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به اعدام وحشیانه و جمعی هزاران زندانی سیاسی زد؛ این قتل‌عام به‌ دنبال صدور یک فتوا توسط خمینی... به اجرا درآمد که هدفش سازمان مجاهدین خلق ایران بود...
کسانی که مسئولیت مستقیم در این کشتارهای دسته‌جمعی داشتند، شامل مقام‌های ارشد حکومت کنونی ایران هستند؛
در یک نوار صوتی اخیراً فاش‌شده، آیت‌الله حسینعلی منتظری جانشین اصلی (وقت) خمینی تلاش‌های رژیم را برای هدف قرار دادن سازمان مجاهدین خلق ایران مورد اشاره قرار داده و گفته است که کشتارهای جمعی سال ۱۹۸۸ «بزرگ‌ ترین جنایتی است که در دوران (حکومت) جمهوری اسلامی صورت گرفته که تاریخ به‌خاطر آن ما را محکوم خواهد کرد».