تظاهرات اعتراضی هموطنان آزاده در نروژ به حضور وزیر خارجه رژیم آخوندی

همزمان با سفر جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی به نروژ، هموطنان آزاده با برپایی یک تظاهرات در اسلو، پایتخت این کشور، به حضور وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم برایران و بانکدار مرکزی تروریسم و رکورد دار اعدام درجهان، اعتراض کردند.