همزمان با سفر جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی به نروژ، هموطنان آزاده با برپایی یک تظاهرات در اسلو، پایتخت این کشور، به حضور وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم برایران و بانکدار مرکزی تروریسم و رکورد دار اعدام درجهان، اعتراض کردند.