همبستگی بین‌المللی با گردهمآیی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در ۱۰ تیر ۱۳۹۶(اول ژوئیه ۲۰۱۷)

سناتور پائولو کورسینی – نایب‌رئیس کمیسیون خارجی سنای ایتالیا


قبل از هر چیز بایستی سلام‌ها و درودهای خودم را به خانم مریم رجوی ابراز کنم؛ من امکان این‌ را داشتم که در مناسبت‌های مختلف با ایشان دیدار داشته باشم؛ در ایتالیا در مجلس نمایندگان و نیز در مجلس سنا در جلسه استماع کمیتة حقوق بشر. باید بگویم که او زنی است که دلیل امید برای تغییر وضعیت در ایران، توسعه و ترویج حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک است.

خانم رجوی یک مبارز خستگی‌ ناپذیر است که به‌ نظرم برای دموکرات‌های اروپایی، یک الگوی اساسی است. ما با نگرانی به اوضاع ایران نگاه می‌کنیم، چون مطلعیم که وضعیت حقوق بشر هم‌چنان بسیار وخیم است؛ در آنجا زندگی انسان‌ها تحقیر می‌شود و اعدام‌ها هم‌چنان برقرار است. حقوق مدنی، حقوق سیاسی و به طریق اولی حقوق بشر مقولات اساسی هستند که در ایران و از طرف رژیم محترم شمرده نمی‌شوند.

(رژیم ایران)، کشور را به سمت انزوای مطلق پیش برد. دیدار سران عربی در ریاض اساساً منجر به تحریم رژیمی شد که از گروه‌های افراطی و تروریستی حمایت می‌کند. ما امیدواریم که یک بیداری و برانگیختی مردمی ایجاد شود و مبارزة آنها منجر به برقراری حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت، کثرت‌ گرا و دولتی بشود که حقوق زنان را محترم می‌شمارد. دولتی که اجرا کننده و تضمین‌ کنندة حقوق اولیه انسان و حقوق بشر باشد؛ این آرزو و امید ما است.
زمانی که خانم مریم رجوی و تمام کسانی که به او تکیه دارند، حمایت و همبستگی بین‌المللی همة (طرفداران) دموکراسی را در سطح جهان داشته باشند، می‌توان گفت که روزنه‌های امید باز خواهد شد و قطعاً مردم ایران با امید نظاره‌گر آیندة خودشان خواهند بود.

نذیر حکیم - دبیرکل ائتلاف ملی سوریه


در روزی که من شاهد رفتن صدها هزار نفر به سرزمینی هستم که خواستار آزادی است، در آن روز آنها صدایشان را چنان بلند می‌کنند تا به تهران برسد. این گردهمایی فقط یک پیام دارد و آن این است که مردم ایران از زن ومرد و کودکان، همگی در یک جبهه مشترک علیه این رژیم ستمگر قاتل ایستاده‌اند. همان رژیمی که همیشه اراده و تروریسم خودش را تحمیل کرده و جلوی خواسته‌های مردمی را برای رسیدن به آزادی و کرامت گرفته است. مردمی که ایستاده‌اند تا به رژیم آخوندی نه بگویند. همان رژیمی که تروریسم را به همه نقاط جهان صادر می‌کند. در کشور من افراد را برای جنگ اعزام می‌دارد تا به یک رژیم قاتل جنایتکار که دست به کشتار خلقش زده است، کمک کند. همان رژیمی که در برابر عکس‌العمل توده‌ها عاجز ماند؛ اما این رژیم به او کمک کرد تا به قتل و کشتار ادامه بدهد.

به برادرانم می‌گویم، امیدوارم این دیدار در سال دیگر در تهران انجام شود. دیدار پیروزی و استقرار با جنبش مقاومت ایران؛ امیدواریم این جنبش به پیروزی محتوم برسد. تمامی امید من این است که همه جهان از این جنبش برحق در رویارویی با رژیم قتل و ترور حمایت کنند. رژیمی که از دین سوء استفاده کرده تا دین و یقین را نابود کند. آن‌چه را که این رژیم در کشورم و در عراق انجام داده و انجام می‌دهد برای جهانیان امر ناشناخته‌یی نیست. از شما متشکرم.انشاالله به زودی در تهران دیدار داشته باشیم.

ولاد دوروش - نمایندة پارلمان رومانی


من به تازگی با شورای ملی مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی آشنا شدم و از مواضع دموکراتیک و برنامة ده ماده‌یی ایشان برای یک ایران آزاد حمایت می‌کنم. سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی در ایران با همبستگی و اتحاد عملی ایرانیان محقق خواهد شد و به همین دلیل تمام ایرانیان از سراسر جهان در گردهمایی اول ژوئیه در ویلپنت پاریس صدای مردم سرکوب‌ شده ایران خواهند بود.

مردم ایران با تمدنی کهن، امروز از حداقل حقوق انسانی محرومند. زنان ایران حق انتخاب پوشش و یا کاندیدا شدن در ریاست‌جمهوری و یا حق قاضی‌شدن و بسیار حقوق دیگر را ندارند و مردان در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی نیز به شیوه‌های دیگری سرکوب می‌شوند. (رژیم) ایران، به نسبت جمعیت رکورددار اعدام در جهان است و از این بدتر در ملاء عام اعدام و سنگسار و قطع عضو می‌کند. تصور این‌ که چنین رژیمی از درون تغییر کند توهمی بیش نیست. راه حل ایران تغییر حکومت توسط مردم به رهبری شورای ملی مقامت ایران است. من هم‌صدا با مردم ایران می‌گویم: آری به آزادی و دموکراسی و نه به دیکتاتوری.

کریستین پرگو - پارلمانتر پیشین، استاد دانشگاه ژنو


در اول ژوئیه ۲۰۱۷ گردهمایی اپوزیسیون ایران در ویلپنت پاریس (برگزار می‌شود). بدون شک هرگز جلسه‌ یی به اهمیت این جلسه نبوده است، چرا که ما امروز می دانیم، مردم ایران در حال حرکت هستند؛ برای یک ایران دموکراتیک، صلح‌طلب و ایرانی که در آن زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردارند. همگی در اول ژوئیه با اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران در ویلپنت پاریس گردهم می‌آییم.