کنگره آمریکا: تصویب قطعنامه حمایت از قیام ایران و محکومیت جنایات رژیم


کنگره آمریکا دراجلاس رسمی خود در روز سه‌شنبه  ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰( ۸ بهمن ۱۳۹۸)، قطعنامه ۷۵۲در محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم آخوندی و حمایت از اعتراضات و قیام مردم ایران را تصویب کرد.

این قطعنامه از دولت آمریکا می‌خواهد که ”برای تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت ملل متحد و شورای حقوق بشر ملل متحد اقدام کرده و نقض مستمر حقوق‌بشر در ایران را محکوم نماید و مکانیسمی برای نظارت شورای امنیت ملل متحد بر نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی ایجاد کند.

این قطعنامه با اشاره به شمار بالای کشته شدگان در جریان قیام آبانماه توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی تأکید می‌کند، مجلس نمایندگان آمریکا در کنار مردم ایران” در جریان تظاهرات مشروع شان ”علیه رژیم سرکوبگر و فاسد حاکم بر ایران می‌ایستد و از همه دولتها و ارگانهای دموکراتیک جهان می‌خواهد تا به صورت آشکار از حق مردم ایران برای زندگی در یک جامعه آزاد حمایت نمایند.”
قطعنامه ۷۵۲ مجلس نمایندگان همچنین دولت امریکا را موظف می کند که با اتخاذ اقدامات ضروری، اینترنت را برای تظاهر کنندگان در ایران وصل نگهدارد. از کمپانی ها می خواهد که درخواستهای این رژیم برای قطع کردن مردم ایران از رسانه های اجتماعی و سایر پلاتفرمهای ارتباطاتی را رد کنند.

قطعنامه مجلس نمایندگان که از حمایت کلیه نمایندگان دمکرات و جمهوریخواه کمیته روابط خارجی برخوردار است، خواستار محکومیت توطئه تروریستی رژیم ضدبشری در مارس ۲۰۱۸ در آلبانی و در ژوئن ۲۰۱۸ علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس و هم چنین”قتل عام وحشیانه هزاران زندانی سیاسی شامل زنان باردار و افراد کمتر از ۱۸ سال در سال ۱۳۶۷ بعنوان بخشی از تاریخچه طولانی سرکوب خشونت آمیز هرنوع صدای مخالف،” در ایران شده است. مجلس نمایندگان آمریکا خواستار حمایت کامل از تلاش مردم ایران برای ترویج آزادیهای پایه‌ای به منظور ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک است.

قطعنامه ۷۵۲در اواخر آذرماه ۹۸در کمیته خارجی مجلس نمایندگان با اتفاق آرا  تصویب شد و رئیس دمکرات این کمیته و هم چنین رئیس جمهوریخواهان در کمیته خارجی از آن حمایت کردند.
 الیوت انگل، رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: در ایران تظاهرکنندگان با رفتار خشونتبار و بی‌رحمانه مواجه شدند و ارتباطات اینترنتی به‌طور کامل قطع و سانسور شده است. بسیار آزاردهنده است که شاهد این‌گونه رفتار رژیم ایران با مردم باشیم.
الیوت انگل افزود: ما بر موضع دیرین دو حزبی کنگره در حمایت از حق مردم ایران برای آزادی بیان تأکید می‌کنیم و مخالفت شدیدمان را با اقدامات بیرحمانه این رژیم اعلام می‌کنیم.

مایکل مک کول، رئیس جمهوریخواهان در کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: این قطعنامه، گام مهمی در جهت پاسخ دادن به اعتراضات مردم و واکنشی در مقابل سرکوب آنهاست. به‌ویژه که این رژیم با کارزار فشار حداکثری، شدیداُ احساس خفگی می کند. الان زمانی است که باید دست به عمل زد. تا زمانی که این رژیم سرنگون و مردم ایران ‌آزاد شوند.