کنگره آمریکا دراجلاس رسمی خود در روز سه‌شنبه  ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰( ۸ بهمن ۱۳۹۸)، قطعنامه ۷۵۲در محکومیت جنایات سرکوبگرانه رژیم آخوندی و حمایت از اعتراضات و قیام مردم ایران را تصویب کرد.

اين قطعنامه از دولت آمريكا مي‌خواهد كه ”براي تشكيل اجلاس اضطراري شوراي امنيت ملل متحد و شوراي حقوق بشر ملل متحد اقدام کرده و نقض مستمر حقوق‌بشر در ايران را محكوم نماید و مكانيسمي براي نظارت شوراي امنيت ملل متحد بر نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی ایجاد کند.

این قطعنامه با اشاره به شمار بالای کشته شدگان در جریان قیام آبانماه توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی تأکید می‌کند، مجلس نمايندگان آمريكا در كنار مردم ايران” در جريان تظاهرات مشروع شان ”عليه رژيم سركوبگر و فاسد حاكم بر ايران مي‌ايستد و از همه دولتها و ارگانهاي دموكراتيك جهان مي‌خواهد تا به صورت آشكار از حق مردم ايران براي زندگي در يك جامعه آزاد حمايت نمايند.”
قطعنامه ۷۵۲ مجلس نمایندگان همچنین دولت امریکا را موظف می کند كه با اتخاذ اقدامات ضروری، اينترنت را برای تظاهر كنندگان در ایران وصل نگهدارد. از کمپانی ها می خواهد که درخواستهای این رژیم برای قطع کردن مردم ایران از رسانه های اجتماعی و سایر پلاتفرمهای ارتباطاتی را رد کنند.

قطعنامه مجلس نمايندگان كه از حمايت كليه نمايندگان دمكرات و جمهوريخواه كميته روابط خارجي برخوردار است، خواستار محکومیت توطئه تروريستي رژيم ضدبشري در مارس ۲۰۱۸ در آلباني و در ژوئن ۲۰۱۸ عليه گردهمایي مقاومت ايران در پاريس و هم چنین”قتل عام وحشيانه هزاران زنداني سياسي شامل زنان باردار و افراد كمتر از ۱۸ سال در سال ۱۳۶۷ بعنوان بخشي از تاريخچه طولاني سركوب خشونت آميز هرنوع صداي مخالف،” در ایران شده است. مجلس نمایندگان آمریکا خواستار حمایت کامل از تلاش مردم ایران برای ترویج آزادیهای پایه‌ای به منظور ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک است.

قطعنامه ۷۵۲در اواخر آذرماه ۹۸در کمیته خارجی مجلس نمایندگان با اتفاق آرا  تصویب شد و رئيس دمکرات این کمیته و هم چنین رئيس جمهوریخواهان در کمیته خارجی از آن حمایت کردند.
 الیوت انگل، رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: در ایران تظاهرکنندگان با رفتار خشونتبار و بی‌رحمانه مواجه شدند و ارتباطات اینترنتی به‌طور کامل قطع و سانسور شده است. بسیار آزاردهنده است که شاهد این‌گونه رفتار رژیم ایران با مردم باشیم.
الیوت انگل افزود: ما بر موضع دیرین دو حزبی کنگره در حمایت از حق مردم ایران برای آزادی بیان تأکید می‌کنیم و مخالفت شدیدمان را با اقدامات بیرحمانه این رژیم اعلام می‌کنیم.

مایکل مک کول، رئيس جمهوریخواهان در کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: این قطعنامه، گام مهمی در جهت پاسخ دادن به اعتراضات مردم و واکنشی در مقابل سرکوب آنهاست. به‌ویژه که این رژیم با کارزار فشار حداکثری، شدیداُ احساس خفگی می کند. الان زمانی است که باید دست به عمل زد. تا زمانی که این رژیم سرنگون و مردم ایران ‌آزاد شوند.