در حالیکه نزدیک به دو ماه از حمله مرگبار موشکی به کمپ لیبرتی می گذرد کمیته سرکوب مجاهدان اشرفی در لیبرتی، همچنان از ورود نیازهای اولیه ساکنان برای حداقل بازسازی جلوگیری می کنند.

مأموران این کمیته در روزهای 23 و20 دسامبر 2015 برخی اجناس خریداری شده ساکنان برای تعمیر بنگالهای تخریب شده مانند نایلون، پارچه، چسب چوب، چسب موکت، چسب سلیکون برای آب بندی سقف بنگالها، رنگ، میخ، پیچ، سنگ فرز و الکترود را برای چندمین بار بازگرداندند. آنها همچنین از ورود سایر اقلام تدارکاتی مانند قطعات دوچرخه و حشره کش هم جلوگیری می کنند.
این اقدام ضد انسانی که از زمان حمله موشکی 29 اکتبر، از سوی کمیته سرکوب ادامه دارد در حالیست که بخش قابل توجهی از بنگالها نابود شده و یا غیر قابل استفاده است و بخش دیگری از آنها برای آنکه در فصل سرما قابل استفاده باشد نیاز به تعمیرات جدی دارد.
این اقدامهای سرکوبگرانه نقض آشکار یادداشت تفاهم امضا شده بین یونامی و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و نقض فاحش استانداردهای حقوق بشری و انساندوستانه و بسیاری از معاهدات بین المللی است.
مقاومت ایران با یادآوری تعهدات جامعه جهانی در مقابل امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد را به اقدام فوری برای لغو فوری محاصره لیبرتی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
3 دی ماه 1394 ( 24 دسامبر 2015)