سفیر امارات درآمریکا: رژیم ایران کماکان رژیم اول حامی تروریسم در جهان است

یوسف اتیبه، سفیر امارات متحده در آمریکا طی مقاله یی که در وال استریت درج شده است، خواستار مقابله با جاه طلبیهای استراتژیک این رژیم و تحریم آن شد.

وی با اشاره به دادن تجهیزات انفجاری سوراخ‌کننده زره به عوامل در بحرین و عربستان نوشت: «اینها یادآوری روشن است که رژیم ایران کماکان دولت اول حامی تروریسم در جهان است …».
یوسف اتیبه افزود: «زمان آن فرا رسیده است که اعمال خصمانه رژیم ایران در سراسر منطقه بروشنی علنی شود. جامعه بین‌المللی باید اقدامات خود را برای ایستادن در مقابل جاه‌طلبی‌های استراتژیک رژیم ایران تشدید کند. اگر تهاجمهای رژیم ایران ادامه یابد، آمریکا و جامعه بین‌المللی باید برای این رژیم روشن سازند که با طیف کامل تحریمها … مواجه خواهد شد».
وال استریت ژورنال - ۱۵ فروردین ۹۵