مریم رجوی - واشینگتن تایمز: شرکت کنندگان گردهمایی امسال صدای میلیون ها ایرانی را نمایندگی می کند

واشینگتن تایمز طی مقاله یی با عنوان ”ناراضیان ایرانی در پاریس جمع می شوند و توافق اتمی آمریکا را زیر ضرب می برند“ درباره گردهمایی پاریس نوشت: «در بزرگترین گردهمایی از نوع خود, هزاران ایرانی ناراضی و تعداد بسیاری از مقامهای سطح بالای پیشین آمریکایی از هر دوجناح روز شنبه در پاریس جمع می شوند, گردهمایی عظیمی که فراخوان به سرنگونی رژیم مذهبی حاکم بر ایران می دهد.

سازماندهندگان می گویند نیوئیت گینگریچ درکنار فرماندار سابق هاوارد دین, بیل ریچاردسون و تام ریچ همراه با لویی فری مدیر پیشین اف بی آی, رودی جلولیانی شهردار سابق نیویورک و بسیاری میهمانان دیگر در آن شرکت دارند.
سازماندهنده اصلی این برنامه شورای ملی مقاومت است که پایداری و تاکتیک های آن درمیان برخی از منتقدان غربی ایران, به آن اعتباری مضاعف بخشیده است.
مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران قرار است در گردهمایی شنبه این خواسته را مطرح نماید که واشینگتن باید دست از توافق اتمی یک ساله خود با رژیم ایران برداشته و موضعی تهاجمی تر نسبت به تهران اتخاذ کند.
مریم رجوی درمصاحبه ای از طریق ایمیل با واشینگتن تایمز در این هفته گفت: «شرکت کنندگان گردهمایی امسال «صدای میلیون ها ایرانی را که در کشورشان سرکوب می شوند و بدنبال تغییر رژیم و ایجاد دولتی دموکراتیک, کثرت گرا وغیر اتمی مبتنی بر جدایی دین از دولت می باشند را نمایندگی می کند».
مریم رجوی گفت: «انتظارات آنها از رئیس جمهوری بعدی آمریکا کما این که از سایر رهبران غربی, این است که, از سیاست مماشات که رژیم ایران را برای تشدید سرکوب مردم ایران جری تر کرده و به سیاست صدور تروریسم در این منطقه ادامه می دهد, دست بردارند ».
خانم رجوی به صراحت خواستار ”تغییر رژیم” در تهران است و امسال او این کار را برای خوشحالی هزارات عضو و هوادار شورای ملی مقاومت ایران, انجام خواهد داد.

مریم رجوی گفت: «باوجود تشدید سرکوب طی چند سال ما شاهد رشد فزاینده ای درمیان مردم ایران بویژه زنان و جوانان به سوی مقاومت ایران بوده ایم». «مخالفت با این رژیم درحال گسترش است».
خانم رجوی همچنین توصیفاتی از شورای ملی مقاومت و سازمان های وابسته به آن که به مانند سکت عمل می کنند را رد کرد و گفت: «منبع این اتهام وزارت اطلاعات رژیم ایران است ”. «لابی های این رژیم در غرب اپوزیسیون ایران را بعنوان سکت یا گروه تروریستی که فاقد حمایت مردمی است به تصویر می کشند. با اینکار آنها می خواهند این ایده را تداوم بخشند که هیچ آلترناتیوی برای ایران بجز معامله با دیکتاتوری مذهبی حاکم وجود ندارد».
پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران توافق اتمی سال گذشته با رژیم ایران را مورد انتقاد قرار داد و استدلال کرد که از زمان امضای توافق در ژوئیه گذشته, آزادی های سیاسی و حقوق بشر تنها بدتر شده است. خانم مریم رجوی گفت: «سرعت اعدام ها تشدید شده و دستگیریها چند برابر شده اند ». خانم رجوی استدلال کرد: «رکود اقتصادی در کشور همچنانکه روابط رژیم ایران با همسایگانش, بدتر شده است».
واشینگتن تایمز ۱۷ تیر ۹۵