نمایندگی شورا از محکومیت جاسوس اطلاعات در آلمان استقبال و به محاکمه و اخراج سایر جاسوسان فرا می خواند

مقاومت ایران از محکوم شدن یک عامل وزارت اطلاعات رژیم ایران به خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران استقبال می کند و از دولت آلمان و همه کشورهای اروپایی می خواهد به فعالیت های عوامل وزارت اطلاعات در خاک خود خاتمه داده و آنها را محاکمه، مجازات و اخراج کنند.

محاکمه میثم پناهی و دیگر جاسوسان رژیم ایران در آلمان لازمه تامین امنیت مخالفان و اعضا و هواداران مقاومت ایران است که قربانیان دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران هستند. این یک اقدام لازم اما کافی نیست، شبکه جاسوسان رژیم در کشورهای خارجی، همچنانکه مسئولان این شبکه در سفارتخانه های رژیم در کشورهای مختلف باید محاکمه، مجازات و از این کشورهای اخراج شوند. آخوند علوی وزیر اطلاعات آخوندها که این شبکه زیر نظر او اداره می شود نیز باید در مقابل عدالت قرار گیرد. هنوز اکثر اعضای افشا شده اطلاعات که اسناد همکاری آنها با مافیای ترور و جاسوسی رژیم ایران موجود است، آزادانه در اروپا و به خصوص آلمان به جاسوسی و همکاری با وزارت اطلاعات مشغولند.
میثم پناهی طبق اسناد فاش شده در دادگاه حداقل سه سال به عنوان جاسوس خدمت کرده و حداقل 30بار از یکی از افسران ارشد وزارت اطلاعات به نام سجاد جمعا به مبلغ 28600 یورو دریافت کرده است. علاوه بر این وی به عضوگیری برای شبکه جاسوسی وزارت اطلاعات اشتغال داشته است. او همچنین اعتراف کرده که اطلاعات حساس اشرف و لیبرتی درعراق، محل استقرار هزاران تن از اعضای مجاهدین، را در اختیار سجاد قرارداده است.
بنا به اظهارات شهود و مدارک افشا شده در دادگاه که با گزارشهای اداره حراست از قانون اساسی منطبق است، وزارت اطلاعات رژیم ایران در آلمان با ایجاد شبکه های سرویس مخفی اقدام به جاسوسی و همینطور پخش اطلاعات غلط جهت برای بی اعتبار ساختن مقاومت ایران می کند. ثقل این فعالیتها روی NCRI و PMOIبعنوان اپوزیسیون اصلی رژیم متمرکز میباشد.
دادگاه نشان داده است که افراد عضوگیری شده توسط اطلاعات در هتل مهاجر در بغداد و یا در ایران، با سوء استفاده از موقعیت پناهندگی، اقامت خود در آلمان را تضمین کرده و سپس در کشورهای اروپایی در ازای دریافت پول برای اطلاعات آخوندی کار میکنند. این افراد با پشتیبانی سفارت های رژیم ایران برای دریافت آموزش و توجیهات راهی ایران میشوند. آنها مزد خود را نقد و یا از طریق سرویسهای انتقال پول وسترن یونیون دریافت میکنند. طبق اسناد دادگاه میثم پناهی علیرغم پناهنده بودن مخفیانه به ایران سفر کرده و آموزش های جاسوسی گرفته است.
بنا به اعتراف پناهی وزارت اطلاعات این مزدوران را بطور ویژه در مورد تاسیسات و ساکنان اشرف و لیبرتی تخلیه میکند. این کمپها در فاصله 2009 تا 2016 حداقل 8 بار هدف حملات نظامی و موشک باران قرار گرفتند که 141 تن کشته و بیش از 1400 مجروح بجا گذاشته است. تروریستها و شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران از آن اطلاعات برای نابودسازی پناهندگان ایرانی عضو مقاومت در این دو کمپ استفاده کرده اند. کسانی که با رژیم آخوندی همکاری اطلاعاتی کرده اند شریک جرم در این جنایات محسوب میشوند.

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران-آلمان
۲۹ تیر ۱۳۹۵(۱۹ ژوییه ۲۰۱۶)