سخنرانی‌های گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس،هیأت اپوزیسیون سوریه:جرج صبرا معاون هیئت عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه:،دکتر نصر الحریری دبیرکل ائتلاف ملی سوریه،

جرج صبرا معاون هیئت عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه
ای کسانی که از دور و نزدیک آمده اید تا سخن حق را در گوش جهانی ساکت و توطئه گر بخوانید. جهانی که در برابر جانهای قربانیان سکوت پیشه کرده و با جنایتکاران و قاتلان همکاری می کند. جهانی که علیه زندگی انسان و آزادی و حقوق و ارزشهای آن سکوت پیشه کرده و توطئه گر می کند. وقتی که امروز همراه با مقاومت ایران در جشنواره سالانه اش جشن می گیریم، همانا که با آزادگان جهانیان جشن گرفته ایم. مجددا بر ضرورت همبستگی و وحدت در رویارویی با رژیمهای سرکوبگر و زورگو و استبدادی منطقه، تأکید می کنیم. رژیمهای خونریز و قاتل که توسط رژیم آخوندهای تهران حمایت و سرپرستی و رهبری می شوند. آخوندها، انقلاب مردم ایران را به سرقت بردند، آنها امروز امنیت و ثبات و صلح منطقه را هم به سرقت می برند. رژیم ولایت فقیه یک حاکمیت خونریزی را که تاریخ را خدشه دار کرده و روابط بین خلقها را از بین می برد و بذر دشمنی و نفرت و تعصب و فرفه گرایی را می پراکند، و آتش کینه توزی را برمی افروزد، ایجاد نموده است. این رژیم، منطقه را به سمت نابودی سوق می دهد. انقلاب سوریه و مقاومت ایران در سنگر واحدی در رویارویی با رژیم ستمگر تهران و اذنابش در دمشق و دیگر پایتخت های کشورهای عربی قرار دارند. ملتهای ایران و سوریه نیم قرن است که در درد و رنج مشترکی در رویارویی با حاکمیت دیکتاتورها بسر می برند. وقتی که مردم ایران پیروز شوند، مردم سوریه نیز پیروز خواهد شد. و زمانی که سوری ها پیروز شوند، ایرانی ها نیز پیروز خواهند شد. مردم ایران و سوریه از پلکان پر مشقت آزادی با نثار خون فرزندانشان با یک تصمیم بزرگ و قهرمانی توصیف ناپذیر، بالا می روند. آنها می پرسند که موضع جهان آزاد نسبت به آنچه که در کشوری که شاخص اول تمدن است، چیست؟
امنیت کمپ لیبرتی و زندگی شرافتمندانه ساکنان آن، چه شد؟ امنیت و زندگی شرافتمندانه برای مردم سوریه که 5 سال است در شهرها و روستاها و کمپهای پناهندگی در معرض یک جنگ و کشتار قرار دارند، چه شد؟
شکوه و عظمت از آن مقاومت قهرمان ایران است و پیروزی از آن جان فشانی درخشان مردم سوریه است که سرگردگان قاسم سلیمانی را از جبهه های حلب با تابوت روانه تهران می کنند. پیروزی از آن قهرمانی های درخشان مردم سوریه در خان طومان و غوطه دمشق و حلب قهرمان و تمامی جبهه ها است. این فداکاریهاست که خط پایان تجاوزگران به آزادی و کرامت مردم سوریه، را از داخل سوریه و تمامی نقاط منطقه رسم می کند. شکوه و عظمت از آن آزادی و آزادگان باد.

دکتر نصر الحریری دبیرکل ائتلاف ملی سوریه
شب بخیر، در آغاز، افتخار و خوشبینی خودم را ابراز می دارم. افتخار بخاطر حضورم در بین این چهره های پیروز و رستگار تا همبستگی و حمایت خودمان را از مقاومت قهرمان ایران نشان بدهیم. خوشبینی بخاطر این جمعیت انبوه است که حتما خواسته های عدالت طلبانه و آزادیخواهانه و احترام قانون را هرچقدر هم که زمان طول بکشد، محقق خواهند کرد.
امروز به عنوان یکی از فرزندان کشوری که توسط رژیم آخوندهای فاسد از طریق آلت دست های خرابکار و جنایتکارشان، نابود شده است، سخن می گویم. کشور محبوبم سوریه امروز در معرض یک توطئه از سوی رژیم آخوندی همراه با رژیم بشار اسد جنایتکار قرار دارد. این رژیم در سوریه هم بلحاظ سیاسی و هم بلحاظ نظامی و امنیتی دخالت می کند.
در کشورم سوریه امروز رژیم آخوندی کودکان را به قتل می رساند و به زنان تجاوز می کند و مردم را آواره کرده و خانه ها را نابود کرده است.
در کشور محبوبم سوریه، رژیم آخوندی امروز همراه با رژیم بشار اسد جنایتکار، تر و خشک را می سوزاند. رژیم آخوندی در کشورهای عربی از طریق بازوهای تروریستی و بنیادگرایانه اش در منطقه و در رأس آنها حزب الله و باند حوثی ها در یمن و باندهای دیگر مشغول توطئه است. رژیم آخوندی امروز هسته های غیر فعالی را که در اماکن مقدس دست به انفجار می زنند، می کارد. رژیم آخوندی امروز از دخالت و تشنج آفرینی و از بین بردن امنیت و ثبات در کشورهای عربی هیچ ابایی ندارد و خسته نمی شود، آنهم در کشورهایی که اساسا همسایه آن است و باید که روابط خوبی با آنها داشته باشد.
در کشورم سوریه بیش از نیم میلیون نفر شهید شده اند و بیش از 14 میلیون نفر یا کوچ کرده اند و یا پناهنده شده اند. بیش از 300 هزار زندانی تا همین الآن در زندانها بسر می برند اما هیهات که شکست بخوریم. تأکید می کنیم که هیچ امنیت و ثباتی در منطقه نخواهد بود تا زمانیکه رژیم آخوندی و آلت دستهای آن و در رأس آنها بشار اسد، وجود داشته باشند. هیچ خلاصی از داعش و تمامی سازمانهای تروریستی در کار نخواهد بود تا زمانیکه رژیم آخوندی در این منطقه وجود دارد. نمی توان نسبت به تحقق یک آینده شکوفای حقوق بشر و آزادیها و حاکمیت قانون دل بست، تا زمانیکه رژیم آخوندی در تهران در حاکمیت است. این خواهری که چند دقیقه قبل صحبت کرد نمی تواند پدر زندانیش را ببیند، و همچنین دستگیریها و اعدامها متوقف نخواهند شد تا زمانی که رژیم آخوندها در تهران وجود دارد. یک بار دیگر تأکید می کنم که دمشق، دروازه ای خواهد بود که طرح آخوندها در منطقه در آن درهم خواهد شکست و قهرمانان ما به جنگ و زدن این دشمن ظالم تا تحقق آزادی ما و آزادی شما ادامه خواهند داد. از آنجا که ما یک جنگ تقریبا 6 ساله ای را به پیش می بریم و از آنجا که می دانیم بسیاری از شعارهایی که آن را در صحنه علیه رژیم آخوندی محقق نموده ایم، این شعار را با هم سر می دهیم و شما بعد از من تکرار کنید: سرنگون باد رژیم آخوندی. سرنگون باد رژیم آخوندی. سرنگون باد رژیم آخوندی و زنده باد مقاومت ایران و تمامی جنبش های آزادیبخش در جهان. بسیار متشکرم.

ربیعه کدیر-رهبر کنگره جهانی اوغور
ایران آزاد سلام! ایران آزاد!
این افتخار بزرگی است که امروز در [جمع] رهبران دمکراتیک صحبت کنم. مایلم از شورای ملی مقاومت ایران و رهبر آن مریم رجوی به خاطر دعوت از من برای سخنرانی در برابر چنین حضار برجسته ای تشکر کنم.
برادران و خواهران گرامی، ما برای حقوق بشر، لیبرتی و آزادی میجنگیم. من میدانم که بسیاری از کسانی که امروز در اینجا در کنار ما نشسته اند بهای سنگینی پرداخته اند تا [برای] آزادی، حقوق بشر و دمکراسی بجنگند. در کشورهای ما، مریم رجوی گرامی و خواهران و برادران، ما مبارزه مشترکی داریم. من میخواهم از آن مردان و زنان شجاع که در کمپ لیبرتی وحشیانه به قتل رسیده اند تجلیل کنم.
ما در زمانی زندگی میکنیم که جهان بیش از هر زمان دیگری با تهدید جهانی افراطی گری مذهبی رو به رو است. زنان بیشترین قربانیان فلسفه مسلمانان افراطی هستند. ضروری است که جهان در یک نبرد فرهنگی علیه افراطی گری قرار بگیرد. و راه حل بایستی دارای عناصر اسلامی و زنان باشد. بخشی از راه حل در جلوی ما قرار دارد، مریم رجوی که یک زن مسلمان با برداشت بردبار و دمکراتیک از اسلام است. او رئیس جمهوری است که منعکس کننده اساس اسلام است که همانا صلح و آزادی است و احترام برای بردباری و محبت عمیق از اصول واقعی اسلام هستند.

رانجا کماری – مبارز برجسته حقوق زنان از هند
مردم مبارز ایران، برادران و خواهران، من درودهای بزرگترین دموکراسی در این سیاره را می آورم: ازهند.
اجتماع شما در اینجا یک بار دیگر این پیام را به سراسر جهان می فرستد که در مبارزه مردم، روحیه آنها باید تا زمانی که آنها پیروز شوند باقی بماند. آنها پیروز خواهند شد. من فکر نمی کنم هیچ چیز در جهان بتواند مبارزه و پیروزی شما را متوقف کند. همه ما باید در کنار شما برای مبارزه و برای جنگیدن برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی در ایران باشیم و تا زمانی که شما به آن برسید با شما هستیم.
شما می توانید و باید برای آنچه عادلانه است مبارزه کنید. شما می توانید و باید برای آنچه عادلانه است مبارزه کنید. و من فکر می کنم مبارزه شما برای عدالت برای جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد و آمریکا بسیار مهم است - بنابراین فکر می کنم این واقعا برای جهان مهم است که بداند اگر صلح و دموکراسی در ایران باشد، اگر آزادی های مدنی حفاظت شده در ایران باشد، اگر زنان در ایران مورد احترام باشند، تنها آن زمان صلح جهانی وجود خواهد داشت. در غیر این صورت ما می توانیم رویای صلح جهانی را فراموش کنیم، بنابراین من واقعا من واقعا به شما درود می فرستم. من به شما درود می فرستم و همچنین به خانم رجوی بخاطر شجاعت او و اعتقاد او به مبارزه، به مبارزه برای حقوق مردم ایران، و به همه شما که از او حمایت می کنید درود می فرستم، من فکر می کنم آن روز که شما پیروز خواهید شد و با سر بالا و روحیه بالا آزاد راه خواهید رفت خیلی دور نیست. خیلی ممنون.

باندانا رانا-مدافع برجستة حقوق زنان از نپال
این باعث خوشحالی و افتخار من است که امروز در کنار این قدرت جمعی بسیار بزرگ و انرژی و اشتیاق علیه تبعیض، خشونت و سرکوب در ایران قرار دارم.
سلامهای من را از یک کشور کوچک در آسیا، یعنی نپال، بپذیرید. من یک فعال حقوق زنان هستم و با توجه به اینکه برای نزدیک به سه دهه با زنان قربانی خشونت کار کردهام، در درد و رنج و غم و اندوه با زنان ایران شریک هستم. من همچنین همبستگی خود را با این جنبش ابراز میکنم. من شاهد رهبری، قدرت و انرژی زنان در خط مقدم نبرد این جنبش بودهام. من به آنها و مأمویریت آنها درود میفرستم. میتوان و باید.
کنوانسیونها و سیاستها میتوانند بعضاً یک نقش مؤثر در تغییر سیاستها و رویکردها ایفا کنند. یکی از این مکانیزمها کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است، که منشور حقوق زنان محسوب میشود. اما رژیم ایران تاکنون به عضویت این کنوانسیون بسیار مهم درنیامده است. در چنین وضعیتی زنان در موقعیتی قرار میگیرند که حتی بیش از گذشته در قبال خشونت و سرکوب آسیبپذیرند. همانطور که شاید بدانید، ملل متحد اخیراً سندی در مورد اهداف توسعه را تصویب کرده است. این سند جهان ما را دگرگون میکند. برنامه توسعه سال 2030 هم وعده داده است کسی را فراموش نکند. هدف پنجم آن متمرکز برابری جنسیتی و قدرت در دست زنان است. در حالیکه رو به جلو حرکت میکنیم تا این را به اجراء در بیاوریم، باید مطمئن شویم زنان ایران فراموش نشوند و مستمر مورد سرکوب، خشونت و تبعیض قرار نگیرند. باید که از قدرت و رهبری زنان حمایت کنیم، و از آنها در مسیر خود به سوی برابری، توسعه و صلح پشتیبانی کنیم. شما میتوانید و باید. با تشکر

ساکای مایسکانا - وزیر پیشین آشتی ملی زیمبابوه
خانم مریم رجوی، میهمانان محترم،
من حامل پیام همبستگی از جانب صندوق صلح بین المللی، یعنی یکی از سازمانهای قوی جامعه مدنی در کشور زیمبابوه، و همچنین از جانب پایه های صلح در آفریقا هستم. من به جمعیتی که امروز اینجا گرد هم آمده اند درود میفرستم. من همچنین به مردم خودمان در زیمبابوه درود میفرستم که امروزی در یک جنبش عاری از خشونت شرکت دارند تا 50 سال دیکتاتوری را ناتوان کنند. ما مثل شما در آرزوی آزادی هستیم. این اولین گردهمایی بزرگی است که من در آن شرکت میکنم. ما در مورد مبارزه شما شنیده ایم. نقش شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین و رهبری این جنبش را از دوستان استرالیایی خود، که یک هیأت قوی اینجا دارند، شنیده بودیم. من و اکثر مردم زیمبابوه مانند شما در یک مسیر واحد برای آزادی حرکت میکنیم. من از اواخر سالهای دهه 1960 و همچنین دهه 1970 در مبارزه آزادی کشورمان شرکت کردم. ما در سال 1980 استقلال خود را بدست آوردیم. اما پیروزی ما در 11 مارس 2007 ربوده شد. همراه با 144 تن از رهبران احزاب اپوزیسیون و رهبران مدنی همگی شکنجه شدیم. امروز ما در میان یک میلیون بازمانده شکنجه زیمبابوه هستیم. با وجود این، غیرممکن است در مورد آنچه در کشور زیبای ما، یعنی زیمبابوه، صورت میگیرد سکوت کنیم. کار ما در آینده، بعد از شرکت در این گردهمایی، این است که با اتحادیه آفریقا، ملل متحد و با همه بازماندگان جنبش ضد نژادپرستی که از نبرد ما حمایت کردند همکاری کنیم تا توجه خود را به مبارزه ایران متمرکز کنند.
در انتها، زنان در آفریقا هم امروز در نبرد برای رهایی هستند. امروز، ما همبستگی خود را با مبارزه شما به عنوان زنان ایرانی ابراز میداریم. این دو جنبش هر دو علیه بنیادگرایی مذهبی هستند.
من امروز حرفهای خانم مریم رجوی را شنیدم که با ما صحبت میکرد. این یک پیام بسیار انگیزاننده بود. من اکنون میدانم که آزادی در ایران دارد محقق میشود.
تا روزی که به زودی در تهران دیدار کنیم. با تشکر

ماریا کاندیدا آلمیدا - معاون دادستان کل دادگاه عالی پرتغال
عصر همگی بخیر، خانم رجوی، خیلی خوشحالم که برای دومین بار در این گردهمایی شرکت میکنم چون مبارزه شما را تحسین میکنم. من به ایدههای شما احترام گذاشته و به آنها معتقدم، و در آرزوی شما برای آزادی، برابری، رهایی، و پایداری در مبارزه برای حقوق بشر و مشخصاً حقوق زنان شریک هستم. من خانم رجوی را به عنوان یک زن در نقش رهبری تحسین میکنم. کسی که بطور مستمر این تلاش سخت را برای آزادی و حقوق بشر در ایران، و در نتیجه نبرد علیه رژیمی که به این حقوق احترام نمیگذار، هدایت میکند.
من به عنوان یک دادستان از کشور پرتغال اینجا هستم. مردم پرتغال هم تا قرن بیستم زیر سلطه یک رژیم دیکتاتوری درد و رنج کشیدند و درد شما را حس میکنم. بنابراین، به عنوان یک زن پرتغالی که با مسائل قانونی در حرفه خود سرکار دارد، میتوانم از جانب مردم کشورم بگویم که مایلم عمیقترین همبستگی خود را با نبرد شما برای عدالت، دمکراسی و حقوق بشر در کشورتان ابراز کنم. هرگز تسلیم نشوید، لطفاً هرگز تسلیم نشوید.
مارتین لوتر کینگ یک آرزو داشت. حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی برای همه شهروندان آمریکایی، از جمله آمریکاییان آفریقایی تبار. آن آرزو محقق شد. گاندی یک آرزو داشت تا مردم خود را از سرکوب استعمار نجات دهد. این آرزو محقق شد. نلسون ماندلا یک آرزو در مورد پایان رژیم آپارتاید و نژادپرستی داشت که مردمش را سرکوب میکرد. این آرزو هم محقق شد.
خانم مریم رجوی، آرزوی شما آرزوی جدیدی است. انسانی و دمکراتیک. شما این آرزو را بزودی محقق خواهید کرد. من مطئنم. این قانون حیات است، و امید برای عدالت و صلح. با تشکر بخاطر اینکه الگویی برای عشق، رهایی و دیدگاههای متعددی که در منشور جهانی حقوق بشر ثبت شده هستید.
با تشکر و من مطمئنم ایران به زودی آزاد خواهد شد. با تشکر