Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

جرج صبرا عضو هیات عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه، درپیام تسلیتی از سوی اپوزیسیون سوریه به خاطر درگذشت مجاهد کبیر محمد علی جابر زاده نوشت:
 دوستان ورفقای عزیز در شورای ملی مقاومت ایران
با تاسف بسیار و با تسلیم در برابر مشیت خداوند، خبر درگذشت محمد علی جابر زاده مسئول کمیسیون مطالعات سیاسی در شورای ملی مقاوت ایران را دریافت کردیم.

ضمن تسلیت درگذشت این مبارز پیوسته به رحمت حق به شما، و از آنجا که ما نیز همگی با از دست دادن یک شخصیت مبارز نستوه، با تاریخی سرشار از دفاع از حقیقت و آزادی وعدالت و انسانیت، داغدار شده ایم، فقدان او را به خودمان نیز تسلیت میگوییم.
از سوی خودم و ازسوی رفقایم در حزب دمکراتیک مردم سوریه و از سوی همکارانم در شورای ملی سوریه و به نمایندگی از اپوزیسیون سوریه که با دستان پاک این مبارز فقید و دستان همه شما در حمایت از انقلاب سوریه و یاری آرمان خلقهایمان برای آزادی و کرامت و سرنگونی استبداد، آشنایی دارند، به شما تسلیت میگوییم و از طریق شما گرم ترین تسلیت هایمان را به همه بستگانش ابراز می کنیم.
از خداوند، برای آن مبارز فقید رحمت ابدی و بهشت جاودان و برای شما سلامتی و پایداری مسئلت داریم.