فروش کودکان در ایران - پدیده شوم و ضدانسانی رژیم ننگین آخوندی

فروش کودکان در تهران و سایر شهرهای میهنمان، به عنوان یک پدیده شوم و ضد انسانی، ازآغاز حاکمیت آخوندهای خمینی صفت، به کارنامه ننگین رژیم اضافه شد.

گزارشهای رسانه های رژیم حاکی از خرید و فروش کودکان در حاکمیت پلید آخوندی است.
به نوشته رسانه‌های رژیم، کودکان به قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومان در جنوب تهران، از خانواده‌های فقیر و نیازمند خریداری شده و در بازار قاچاق تا ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسند. فروش کودکان علاوه بر تهران هم اکنون به صورت یک پدیده جدید در بسیاری از شهرهای میهن از جمله در ساری و آمل دیده می‌شود.
این پدیده شوم و ضد انسانی ناشی از حاکمیت آخوندهای خمینی صفت است، یک رسانه رژیم به نام اعتماد در بهمن ماه ۹۲ درگزارشی تکان دهنده نوشت: از صدهزارتومان تا پنج میلیون تومان قیمت کودکانی است که در دروازه غار خرید و فروش می شوند. اما رژیم جنایتکار آخوندی در مورد این پدیده ضد انسانی هیچ اقدامی هم در جلوگیری ازآن بعمل نیاورده است.
بر اساس گزارشهای رسانه های رژیم اکثرا زنان نگون بخت درایران خمینی زده بدلیل فقر و اعتیاد، فرزندانشان را حتی قبل از به دنیا آمدن بفروش می رسانند.
فردی که موضوع فروش کودکان را پیگیری کرده می گوید: ما امیدواریم، که این کودکان لااقل به خانواده‌هایی که خواهان فرزند هستند سپرده شوند اما متاسفانه در اکثر موارد این اتفاق نمی‌افتد و سر از خیابان درآورده و مورد آزار و تعرض قرار می‌گیرند».