صارم الدین صادق وزیری: محکومیت حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی

آقای صارم الدین صادق وزیری وکیل مبارز و باسابقه در دادگستری ایران و عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران و سیاستمدار محبوب و مشهور کرد، حملات موشکی بر علیه کمپ لیبرتی و ساکنان آنرا بعنوان جنایت بر علیه بشریت توصیف کرد و شدیدا آنرا محکوم نمود۔

این سیاستمدار و حقوقدان کرد، سازمانهای حقوق بشر و دولتهای متعهد را برای دفاع از حقوق و آزادیهای ساکنان لیبرتی فرا خواند۔