با کمال تاثر و تاسف مطلع شدیم که یار دیرین مجاهدین خانم مینو میرخانی روز یکشنبه ۱۶ تیرماه در اتریش بدنیال یک بیماری سخت در وین درگذشت.

او که پس از انقلاب ضد سلطنتی با آرمانهای مقاومت آشنا شده و علیه رژیم ضدبشری آخوندی همراه با مجاهدین فعالیت می کرد در خارج کشور نیز بسیار فعال بود و با شرکت در تظاهرات مختلف و فعالیت های مجاهدین حمایت و پشتیبانی و شور و عشق خود را به اشرفی ها نشان می داد.
درگذشت ناگهانی این یار دیرین مجاهدین را به خانواده بزرگ مقاومت، فرزندان و خانواده اش و یارانش در اتریش تسلیت می گوییم.