با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم اشرف نشان پرشور و خستگی ناپذیر رسول امین منصور، یار و همیار قدیمی مجاهدین و مقاومت ایران و سیمای ‌آزادی، پس از یکسال مبارزه با بیماری سرطان، در آمریکا درگذشت و به یاران شهید و صدیقی پیوست که زندگیش را در کنار آنها و در همراهی صمیمانه با آنها سپری کرده بود، پیوست.

درگذشت اشرف نشان و یار مجاهدین رسوال امین منصور

 رسول قبل از انقلاب ضد سلطنتی، تحصیلات دانشگاهی اش را در رشته مهندسی صنایع در آمریکا به پایان برد. در دوران دانشجویی در فعالیتهای دانشجویی علیه دیکتاتوری سلطنتی شرکت داشت، باین امید که بتواند تخصص اش را در ایرانی بدور از دیکتاتوری در خدمت هموطنانش قرار دهد.
بعد از ربودن رهبری انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی و شروع دستگیریها و اعدام جوانان مجاهد و مبارز، رسول با الهام از پیامهای رهبری مقاومت و فراخوانهای مجاهدین برای نبرد همه جانبه با ارتجاع و دیکتاتوری خمینی فعالیتهای مبارزاتی خود را بصورت حرفه ای با انجمن دانشجویان هواداران مجاهدین شروع کرد. در ادامه فعالیتهایش برای افشای جنایت سرکوبگرانه سارقان انقلاب مردم ایران و در اعتراض به اوجگیری اعدامهای دهه ۶۰، به اعتصاب غذای دانشجویان هوادار مجاهدین پیوست و در افشای جنایات فاشیسم مذهبی حاکم در مجامع بین المللی سر از پا نمیشناخت.

درگذشت اشرف نشان و یار مجاهدین رسوال امین منصور

 زمانی که شهید بزرگ حقوق بشر، دکتر کاظم رجوی برای شرکت در کمیته سوم سازمان ملل برای افشای جنایات رژیم خمینی به نیویورک رفت، رسول برای ایجاد تسهیلات لازم برای پیشبرد مأموریت دکتر کاظم، سر از پا نمیشناخت و همیشه به این برهه از فعالیتهایش بخود میبالید.
رسول همچنین در کارزار مقاومت ایران برای لغو برچسب تروریستی، بعنوان یکی از مسئولین جامعه ایرانیان شمال کالیفرنیا، نقش برجسته ای در معرفی حقانیت مقاومت و جذب نمایندگان و سناتورهای محل سکونتش داشت و بعد از کسب این پیروزی مقاومت، همچنان تا آخرین روزهایی که قادر به حرکت بود، به فعالیتهایش برای معرفی آلترناتیو دموکراتیک، شورای ملی مقاومت ایران ادامه داد.

درگذشت اشرف نشان و یار مجاهدین رسوال امین منصور

در دوران یکدهه پایداری پرشکوه برای پیروزی در اشرف، رسول همه توانمندی هایش را برای دفاع از حقوق مجاهدان اشرف و حفاظت از آن بکار گرفت و در دهها آکسیون، تحصن و تظاهرات و کنفرانس و سمپوزیوم در کالیفرنیا، نیویورک و واشینگتن فعالانه شرکت داشت. کمک های بی شائبه او طی بیش از سه دهه از جمله در جریان همیاریها و گلریزانهای مقاومت، همانند سایر همرزمانش، تضمین کننده استقلال مالی مقاومت ایران بود.

درگذشت اشرف نشان و یار مجاهدین رسوال امین منصور

رسول همچنین در کارزار انتقال مجاهدان مستقر در لیبرتی به آلبانی، نقش فعالی داشت و بارها در جلسات استماع در کنگره و سنای آمریکا حضور یافت. بدنبال انتقال پیروزمند همه مجاهدین از عراق به آلبانی، رسول سر از پا نمی شناخت و تا آخرین روزهایی که قادر به حرکت بود، به فعالیتهایش برای معرفی آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران ادامه داد.

درگذشت اشرف نشان و یار مجاهدین رسوال امین منصور

روحیه رزمنده و عشق و شوری که برای رهایی مردم ایران داشت، علاقه و احترام ویژه ای را در دل همه همرزمانش ایجاد کرده بود و حضورش در هر کار و مسئولیت، تضمینی برای انجام آن کار بود.
بدون شک یاد و خاطره جاودانه فروغها و یاران اشرف نشان همچون رسول امیر منصور، که این مقاومت با رزم و تلاشهای آنها و دیگر یارانشان تا به این نقطه رسیده است، در روز پیروزی مردم و مقاومت ایران و تحقق آزادی در ایران زمین، بیش از همیشه گرامی داشته خواهد شد.
درگذشت رسول امیر منصور این اشرف نشان پرشور و یار دیرین مجاهدین را به بستگانش و به همه اشرف نشانها و خانواده بزرگ مقاومت و به ویژه به یاران و دوستانش در آمریکا تسلیت می گوییم. بدون شک آنها جای خالی او را پرخواهند کرد و نام و یادش در همه فعالیتها برای آزادی میهن و هم چنین در فردای پیروزی و آزادی خلق قهرمان ایران زنده و ماندگار خواهد بود.