شعله های قیام در بیش از ۱۶۵ شهرمیهن اسیرمان همچنان در حال گسترش است.

براین سیاق شاهد هستیم که با وجود توحش و بربریت ساری و جاری از سوی گزمگان ولی‌فقیه، جوانان شورشی و مردم به جان آمده همچنان در کف خیابان ایستاده اند.

به یقین به آتش کشیدن سمبل های رژیم آخوندی، تصاویر خامنه‌ای و آخوند روحانی، بانک ها، مراکز سرکوب، بسیج ضد مردمی و یا دفاتر نمایندگان ولی‌فقیه آن روی سکه خشم مقدسی است که جامعه برای تسویه حساب نهایی در خود به مانند بشکه باروت ذخیره کرده است.
همان شرایط انفجاری که گوشه‌های کوچکی از آن را ولی‌فقیه طلسم شکسته طی روزهای اخیر به عینه لمس کرده و جهنم را در مقابل چشمانش دیده است.
شعارهای مردمی علیه نظام فرعونی آینه تمام قدی از این جهنم برای خامنه‌ای است. شعارهایی مانند «مرگ بر خامنه‌ای», «مرگ بر دیکتاتور» و یا «ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه» و «سیدعلی ببخشید، دیگه باید بلند شید» پاسخ منطقی جامه به سخنان اخیر ولی‌فقیه است.

در این رابطه خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (۲۷ آبان ۱۳۹۸) ضمن اعتراف به ابعاد گسترده قیام می‌نویسد:«تاکنون حدود ۱۰۰۰ نفر در ناآرامی‌های اخیر در کل کشور بازداشت شده‌اند و بیش از ۱۰۰ بانک و ۵۷ فروشگاه بزرگ فقط در یک استان به آتش کشیده شده...است».

همچنین سخنان اخیر خامنه‌ای زهر خورده و به‌ویژه فرمان وی به نیروهای امنیتی رژیم دیگر هیچ شک و شبهه‌ای برای ناظران باقی نگذاشته که کلیت نظام راهکار برون رفتن از بحران سرنگونی را تنها در سرکوب خونین جستجو می‌کند.
در این راستا وزیر کشور نیز در دولت آخوند روحانی ضمن تهدید قیام‌کنندگان، فرامین خامنه‌ای را اینگونه به بیرون انتشار داده است. رحمانی می‌گوید:«تاکنون با این افراد مدارا شده است و به‌گونه‌ای رفتار شده که توجیه بشوند و منجر به ناراحتی مردم نشوند اما امروز عده‌ای واقعا قلیل کارهایی در برخی شهرها انجام دادند که تصمیم بر این شد اگر این موضوع ادامه پیدا کند، با وجود خویشتن‌داری نیروهای انتظامی و امنیتی طبعا این نیروها وظیفه خود را انجام دهند.»

به موازات این تهدیدات نیز باید به بکار گیری مزدوران خارجی مانند لشکر فاطمیون و یا به میدان آوردن سپاه پاسداران با دستور شلیک مستقیم به مردم اشاره نمود که به افزایش آمار شهدا به مرز ۲۰۰ نفر، به‌ویژه در شهرهای مرکزی و نیز دستگیری‌های کور راه برده است.
فشار توده‌های به جان آمده اکنون به حدی است که حتی رسانه‌های حکومتی برخلاف رسانه‌های استعماری در خارج از کشور، مهر سکوت را شکسته و ناچار به اعتراف از ابعاد قیام در شهرهای میهن شده‌اند.
کیهان وابسته به بیت خامنه‌ای در مقاله‌ای ضمن اعتراف به حضور اقشار مختلف در صحنه، از جمله می‌نویسد: «بخشی از مردم و توده‌های عمدتاً محروم کشور (مستضعفان) نیز در شمار معترضان هستند».