ابعاد تنفر مردم ایران و کشورهای همسایه از دیکتاتوری خامنه‌ای را که اکنون میتوان به‌خوبی در شهرهای عراق، لبنان و یا بیش از ۱۸۰ شهر ایران لمس نمود.

به یقین وضعیت لرزان رژیم آخوندی را در آن جمله معروف یک شهروند معترض عراقی که می گوید «ما دم مار ولایت را زدیم و شما ایرانیان باید سر مار ولایت را در تهران بزنید»، می توان دید.

بله این سرنوشت محتوم رژیمی است که تمامی تخم مرغ های خود را در جنگ و آدم کشی، در ترور و صدور بنیادگرایی گذاشته و بدین سان تلاش دارد تا با راه اندازی حمام خون، فساد، غارت، چپاول و یا راه اندازی گروه های تروریستی، از سقوط خود جلوگیری بعمل آورد.

تازه‌ترین خشم عمیق مردمی را طی روزهای گذشته در شهرهای شیعه‌نشین بصره، نجف و کربلا رؤیت نمودیم. معترضین خشمگین با آتش زدن مراکز تروریستی رژیم بنام کنسولگری‌های آخوندی گوشه‌هایی از این خشم مقدس را به جهانیان نشان دادند.
یک گزارش بین‌المللی در این رابطه تاکید کرده است: «معترضان عراقی با حمله و به آتش کشیدن کنسولگری رژیم ایران در نجف تظاهرات‌ خود را با هدف سقوط دولت تحت حمایت رژیم تهران به سطح جدیدی از رادیکالیزم رساندند».

ابعاد به آتش کشیدن مراکز رژیم آخوندی اکنون فراتر از مرزهای میهن امان رفته است. در حالی که مردم به‌جان‌آمده ایران با آتش زدن تصاویر خامنه‌ای و سمبل‌های رژیم و یا بانک‌ها، مراکز بسیج سرکوبگر، دفاتر نمایندگان ولی‌فقیه و مراکز جهل و جنایت، خشم و ابعاد تنفر خود را نسبت به دیکتاتوری خامنه‌ای به نمایش گذشته‌اند، اکنون شاهد هستیم که مردم عراق و لبنان و یمن نیز متأسی از این اسلوب، دم مار ولایت را در کشورهای خود نشانه رفته‌اند.
بر این سیاق و درحالیکه مردم منطقه فریاد برمی‌آورند: «آخوندها اخراج، اخراج»، اما در ایران خواسته ملی بر محور شعار «مرگ بر خامنه‌ای» شکل گرفته است.

چنین وضعیتی نیز برای لبنان صادق است. تازه‌ترین موضعگیری دبیرکل ملل متحد علیه حزب الشیطان مبنی بر خلع سلاح این نیروی بنیادگرا و سرکوبگر، به‌خوبی مبین عمق تنفر فرا منطقه‌ای از دخالت‌های رژیم در کشورهای همسایه و اسلامی است.

یک گزارش بین‌المللی با اشاره به وجود «ظروف مرتبطه» و پارامترهای مشترک بین قیام مردم ایران و کشورهای منطقه، تاکید می‌کند: «هنوز رژیم ایران سرگرم سرکوبی اعتراضات مردمی در عراق و لبنان بود که ناگهان با موج شدیدی از تظاهرات در تهران رو به رو شد و این جنبش مردمی آن چنان گسترش یافت که شعله‌های آن سراسر ایران را فرا گرفت».

این گزارش در ادامه به وضعیت لرزان رژیم در یمن نیز اشاره کرده و می‌افزاید: «شبه نظامیان حوثی که دست پرورده ایران هستند و رژیم آخوندی به منظور تحقق اهداف خود در جنوب شبه جزیره عربستان، آن‌ها را در شمال یمن و در نوار مرز با عربستان سعودی جابجا کرده است، اکنون که وضعیت دولت ولایت‌فقیه را آشفته می‌بینند، به شدت در ترس و هراس‌اند و می‌دانند که تحولات اخیر هرگز به سود آن‌ها تمام نمی‌شود و کمک‌های مالی و نظامی ایران در حال قطع شدن است». (سایت ایندپندنت فارسی ۳ اذر ۱۳۹۸)