هموطنان عزیز
یاران اشرف نشان
دوستداران آزادی ایران
در شرایطی که وحشت از قیام آتشین آبان گذشته و کابوس شعله ور شدن قیام های بنیان‌کن، سراپای دیکتاتوری آخوندی را فرا گرفته و جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی با کارزار مستمر خود روز و روزگار را بر حکام جنایتکار ایران سیاه کرده اند،
در شرایطی که مقاومت ایران با افشای ابعاد واقعی فاجعه کرونا و بر ملا کردن پنهانکاریها و نقش جنایتکارانه سردمداران رژیم در بالا رفتن شمار قربانیان، آخوندها را مستأصل کرده است،
در شرایطی که قیامهای آتشین آبان و دی ماه ۹۸ حقانیت و صحت و شکوفایی استراتژی کانونهای شورشی و ارتش آزادی را گواهی کرده و سردمداران رژیم به هزار و یک زبان مقاومت ایران و مجاهدان اشرف ۳ را تهدید اصلی موجودیت خود معرفی می‌کنند،
در شرایطی که فاشیسم دینی حاکم بر ایران در محاصره بحرانهای داخلی و خارجی، در فاز پایانی حیات ننگینش، مذبوحانه تلاش میکند با شیطان سازی و توطئه‌های تروریستی و سر بریدن یگانه جایگزین دمکراتیک برای این رژیم ضد بشری فرصت بقاء بخرد.
با مشارکت فعال در گردهمایی جهانی ایران آزاد در ۲۷تیر ۱۳۹۹(۱۷ژوئیه ۲۰۲۰)، در همبستگی با قیام مردم ایران و حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی، به جهانیان اعلام میکنیم سرنگونی فاشیسم دینی و بانکدار مرکزی تروریسم و جنگ افروزی لازمه خلاصی ایران و منطقه از کرونای ولایت فقیه است.
در کهکشان ایران آزاد، سرفصل های پر افتخار ملت و مقاومت همچون قیام تاریخی ۳۰ تیر، تاسیس شورای ملی مقاومت و عملیات کبیر فروغ جاویدان را گرامی میداریم. همچنین به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، عهد و پیمان خود را با شهیدان سرفراز تجدید میکنیم و بر کارزار دادخواهی تا سرنگونی این رژیم و قرار گرفتن آمران و عاملان در برابر عدالت، پافشاری میکنیم.
در کهکشان ایران آزاد به فراخوان رهبر مقاومت در فروردین امسال برای «شورش و جنگ صد برابر» حاضر می‌گوییم:
«خامنه‌ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، ” استراتژی کلان تلفات انسانی“ و فرستادن مردم به میدان‌های مین کرونا را در پیش گرفته اند. این... ادامه همان خط‌کار جنگ ضدمیهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است...اگر برای رژیم ولایت فقیه هر مرگ یک فرصت و یک نعمت است، ما باید با شورش و جنگ صدبرابر آن را به تیک‌تاک قیام و ناقوس سرنگونی تبدیل کنیم. فرصت استبداد دینی و رژیم دجال و ضدبشری به پایان رسیده است. شورشگران پیروزی می‌سازند».


کمیته برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد
زمان: ۲۷ تیر ۱۳۹۹(۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰)
پخش: سایتهای مقاومت ایران و شبکه‌های اجتماعی