از داده های بین المللی چنین استنتاج می شود که برای سقوط شتابان بهای نفت در بازارهای جهانی پایانی متصور نیست.

براین اساس و درحالیکه بهای نفت برنت طی یک ماه گذشه با رشد نازلی روبرو گردیده بود، اما طی این هفته دوباره روند سقوط شتابان خود را طی نموده است.
این وضعیت به معنای آن است کشورهایی مانند ایران که اساس و بنیان و شیرازه های مالی و اقتصادی آنها بر پایه نفت استوار می باشند، اکنون با تبعات این بحران یعنی ورشکستگی مالی دست پنجه نرم میکنند.

به یقین وضعیت برای دیکتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی به مراتب بدتر از دیگران می باشد، زیرا دو فاکتو مهم نخست تحریم های گسترده علیه حکومت و دیگری افت شدید بهای نفت اکنون به خفگی رژیم آخوندی راه برده اند.

یک گزارش حکومتی (سایت دنیای اقتصاد ۲۰ شهریور ۱۳۹۹) با اذعان به این وضعیت می نویسد: «همسو با کاهش شدید قیمت شاخص‌های نفتی در چند روز گذشته، بهای نفت سنگین ایران نیز ۲ دلار و ۲۹ سنت معادل ۷۶/ ۵ درصد در روز سه شنبه پایین رفت. به این ترتیب قیمت نفت ایران که با یک روز تاخیر اعلام می‌شود به ۵/ ۳۷ دلار در هر بشکه رسید».
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا بنابر گزاشات بین المللی بهای نفت تنها طی هفته گذشته با سقوطی شتابان معادل «۵ درصد» روبرو شده است.

کارشناسان دلال سقوط شدید بهای نفت را با چند عامل مهم مرتبط می دانند. نخست افت شدید رشد اقتصادی در جهان که به قفل شدن تولید و به تبع آن برهم خوردن تعادل در بازار انرژی بویژه نفت راه برده است.
برای نمونه کشورهایی مانند چین و یا هند که بزرگترین مصرف کنندگان نفت بوده و از مشتریان دائمی رژیم آخوندی می باشند ، اکنون تا قریب «۳۰ درصد» از تقاضا های خود را کاهش داده اند.
موضوع دیگر نیز وجود تحریم های گسترده علیه دیکتاتوری ولی فقیه، بویژه در زمینه نفت، مالی و بیمه و کشتی رانی می باشد.

نوبخت معاون شیخ حسن روحانی در سخنانی (سایت دنیای اقتصاد ۲۰ شهریور ۱۳۹۹) اعتراف کرده است: «شدیدترین مرحله تحریم نفت» را حکومت تجربه کرده و «الان در مرحله ای هستیم که اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند».

البته وی با رندی آخوندی تلاش کرده تا موضوع تحریم های نفتی را به «خرید مواد غذایی و دارویی» ربط داده و بدین سان برای دیکتاتوری ولی فقیه که خود مسبب اصلی این بلایا برای مردم ایران می باشد، مظلوم نمایی کند.
این دروغگویی های آشکار در حالی است که اساسا تحریم ها تا به امروز شامل «دارو، درمان و مواد غذایی» نبوده و کانال «دارو، وسائل پزشکی و درمانی در مقابل نفت» همچنان از طریق کشورهای اروپایی باز می باشد.
همچنین افت شدید صادرات نفتی رژیم در حالی است که بنابر داده های بین المللی، میزان صادرات رژیم طی شش ماهه نخست سال جاری و در بهترین حالت به سقف «۲۲۰ هزار بشکه» در روز رسیده است.