با تأسف و اندوه مطلع شدیم محمودرضا میرزایی یار وفادار مقاومت امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور بعد از ظهر در بیمارستانی در شمال پاریس بدلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت و به دیار جاودانه فروغ ها پرکشید.

محمودرضا میرزایی متولد ۲۷ تیر ۱۳۳۱ در شهر آبادان و مهندس شرکت ملی نفت ایران بود و بدلیل فعالیت هایش چند بار توسط رژیم آخوندی دستگیر شده بود. محمود رضا در سال ۱۳۶۵ به فرانسه آمد و پس از مدت کوتاهی همراه با همسرش به مقاومت پیوست.
محمودرضا در صحنه های مختلف مبارزه افشاگرانه و کمک رسانی مالی و همیاری فعال بود. او می گفت سیمای آزادی چراغ خانه هاست و نباید قطع شود و چون در نصب ماهواره مهارت داشت، باعلاقه و داوطلبانه به هواداران کمک می کرد که سیمای آزادی را به خوبی دریافت کنند.
محمود رضا از نمونه های تواضع و فروتنی و تلاش بی نام و نشان بود و در شرایط بیماری هم تلاش می کرد خودش را به آکسیون ها و تظاهرات‌های هواداران مجاهدین در افشا و محکومیت جنایات رژیم آخوندی برساند.
در گذشت این یار وفادار مقاومت را به خانواده محترم میرزایی، به همسرش، به بهرام فرزند خوانده‌اش و به یارانش به ویژه هوادران مجاهدین در فرانسه تسلیت می گوییم.