بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل برای ایران آزاد در ۱۰ فصل و ۱۰۰ ماده به اتفاق آرا به تصویب رسید و منتشر شد

پس از انتشار بیانیه شورای ملی مقاومت، آقای مسعود رجوی مسئول شورا با تبریک به رئیس جمهور برگزیده مقاومت و ۴۷۰ تن اعضا و سازمانهای عضو شورا، این بیانیه را گزارش سالانه شورا به مردم ایران و حاصل بحث و گفتگوهای اجلاس شورا در آغاز چهلمین سال تأسیس در مرداد گذشته خواند

مسئول شورای ملی مقاومت گفت این شورا نور امید در انتهای تونل پر رنج و خون صد سال دیکتاتوری شاه و شیخ از کودتای رضاخان در سوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق کبیر و به سرقت بردن انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران توسط خمینی و خامنه ای تا امروز است. ۹۰ درصد شهیدان آزادی و شهیدان قتل‌عام در رژیم ولایت‌فقیه در ۴۰ سال گذشته از این شورا و بالاخص مجاهدین برخاسته‌اند. خوشا اعضا شورا و مجاهدینی که به گفته خمینی بر سر مواضع خود که دفاع از خلق و میهن است ایستاده‌اند
شورا نویدبخش یک جمهوری دموکراتیک،صلح جو، غیر اتمی، مبتنی بر جدایی دین از دولت، با: قرار گرفتن زنان در مواضع رهبری کننده و برابر، خودمختاری ملیت‌های تحت ستم، آزادی عقیده و بیان، و احقاق حقوق کارگران وکشاورزان و همه زحمتکشان به ویژه پرستاران و کادر فداکار پزشکی، معلمان، کارمندان و بازنشستگان است
انحلال سپاه پاسداران، قضاییه جلادان،وزارت بدنام، بسیج ضدمردمی و دیگر دستگاههای سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی و گشتی‌های آنها از وظایف مبرم دولت موقت پس از سرنگونی استبداد دینی است

  • همه زحمتکشان برای آزادی و عدالت با این شورا و در کنار این شورا با مبارزان و مجاهدان آزادی و کانون‌های شورشی قرار دارند
  • تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی در روزهای آینده بیانیه شورای ملی مقاومت ایران را به اطلاع هموطنان خواهد رساند