بیانیه سی و نهمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران