درگذشت محمدرضا شجریان استاد برجسته آواز و موسیقی ایران - تسلیت خانم مریم رجوی

محمدرضا شجریان، استاد برجسته آواز و موسیقی اصیل ایران، پس از مبارزه یی طولانی با بیماری سرطان درگذشت و متأسفانه ایران یکی از بزرگترین هنرمندان خود را از دست داد. هرچند که آثار و کارنامه درخشان هنری او ماندگار و در شمار ذیقیمت ترین ذخایر هنر ملی ماست.

شجریان از جمله هنرمندانی بود که با ابداع روشهای جدید و استفاده از ذوق و استعداد فطری خویش موسیقی اصیل و آوازی ایران را با حفظ اصول و مبانیاش از اوایل دهه پنجاه خورشیدی با ارائة آثار خود متحول کرد .
شجریان با وجود اینکه بقول خودش هیچگاه نخواسته بود وارد فعالیتهای سیاسی شود، اما با دیدن جنایات وحشیانه رژیم آخوندی در سرکوب قیام مردم تهران در سال ۱۳۸۸ بشدت بر آشفت و لب به اعتراض علیه این رژیم منحوس گشود.
در واکنشی لئیمانه، رژیم ولایت فقیه که تاب تحمل هیچ صدای مخالفی را ندارد، کینه ضدانسانی خود را با محروم کردن وی از اجرای کنسرت و همچنین حذف دعای ربنای ماه رمضان او از رادیو و تلویزیونهای سراسری به نمایش گذاشت.
استاد شجریان یکبار در اردیبهشت ۱۳۹۴ در مراسم یادبود حافظ، در پاسخ به درخواست حاضران برای خواندن گفت: "من در کشوری زندگی می‌کنم که چند سال است حق خواندن برای مردم خودم را ندارم."
او بارها در مصاحبههایش نیز به صراحت اذعان کرد که در مقابل یک رژیم دیکتاتوری قرار گرفته که میخواهد او را به ندامت وا دارد و او حاضر به قبول آن نیست

خانم مریم رجوی درگذشت استاد محمدرضا شجریان برجسته ترین استاد آواز و موسیقی ایران را به هموطنان و همه مشتاقان هنر و موسیقی میهنمان و به ویزه بستگان و همکاران و شاگردانش تسلیت گفت و تأکید کرد که تضییقات و فشارهای حاکمیت هنر کش ولایت فقیه نتوانسته و نخواهد توانست از جایگاه و خدمات تعیین کننده شجریان به هنر و موسیقی و به خصوص آواز ایران به کاهد.
تردیدی نیست که جامعه هنری ایران و علاقمندان و دلسوزان موسیقی ایرانی، آثار و آموزشها و نو آوریهای بدیع او را بیش از پیش بارور خواهند کرد و به گنجینه هنر و فرهنگ بی بدیل ایرانی خواهند افزود. آوای او بر دلهای میلونها ایرانی در طی چند نسل نشسته وخاموش ناشدنی است.