بحران روبه رشد فقر و تنگدستی در دیکتاتوری ولی فقیه به یقین بازتاب بی تفاوتی، فساد، غارت و شکست‌های حاکمیت در زمینه معیشت، درمان و رفاه جامعه می باشد.

براین اساس اکنون قریب ۷۰ میلیون نفر از مردم دردمند ما در شرائط بحرانی و بویژه بدلیل شرائط کرونا، به خط فقر مطلق سقوط کرده اند. بعلاوه تازه ترین داده های حکومتی نیز سخن از رشد افسار گسیخته قیمت ها و «نرخ تورم ۱۰۰ درصدی» در ایران را دارند.

این وضعیت به حذف بخش بزرگی از نیازمندی‌های معیشتی و هرچه کوچکتر شدن سفره های مردم، بویژه اقشار ضربه پذیر راه برده است. حذف مواد غذایی و رسیدگی های بهداشتی و درمانی تنها گوشه ای از این پازل مخرب را تشکیل می دهند.
مرکز پژوهش های رژیم (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۶ آبان ۱۳۹۹) در گزارشی به «کاهش ۳۶ درصدی مواد پروتینی» بویژه در میان خانوارهای کارگری اعتراف کرده است.
همچنین دراین گزارش تاکید شده: «مصرف برنج خارجی ۸ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. این کاهش برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است».

به موازت آن نیز باید به کاهش فاصله در میان دهک های جامعه اشاره نمود. براین اساس اکنون قریب ۸ دهک با بحران فقر و به تبع آن فلاکت روبرو شده اند.
چهره شهرها تماما موئید این واقعیت می باشند که تلاش مردم برای بدست آوردن لقمه‌ای نان، اکنون رمق جامعه را گرفته و بسیاری از خانوارها را به لحاظ روحی، روانی و سلامتی به مرز انفجاری کشانده است.

برای نمونه دهک های ضربه پذیر بیشترین صدمات را از گرانی و تورم دریافت کرده اند. گزارشات حکومتی سخن از آن دارند که سهم مصرف مواد غذایی در میان این دهک ها بالای «۴۰ درصد» می باشد، بطوریکه هرگونه تحول در بازار مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها در زمینه نیازمندی‌های اولیه، ضربات جبران ناپذیری را بر سلامت و معیشت این گسل ها وارد می نماید.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به ابن واقعیات می افزید: «خانوارهای حداقل‌بگیر کارگری، بیش از ۳۶ درصد یا حتی ۴۰ درصد، کاهش مصرف مواد پروتئینی داشته‌اند. یا خیلی ساده باید گفت «کارگران سفره‌های خود را تا جایی که توانسته‌اند کوچک کرده‌اند و لاجرم مواد با کیفیت پروتئینی از سفره‌های کارگری غیب شده‌اند!»
 
همچنین این وضعیت بحرانی برای فرودستان در حالی است که رژیم آخوندی همچنان بطور مخفیانه در تلاش برای دستیابی به بمب اتم و یا تکمیل پروژه‌های مخرب موشکی می باشد و بدین سان هزینه‌های هنگفتی را بر گردن کشور گذاشته است. یکی از تبعات آین سیاست‌های ضد ملی، عدم اعتبارات مالی برای رسیدگی به حل بحران معیشتی و یا کرونا در ایران آخوند زده میباشد.