خامنه ای طلسم شکسته در تازه‌ترین سخنان خود، وجه دیگری از نیات ضدانسانی و کشاندن عامدانه میلیون‌ها هموطن دردمند ما را به میدان کرونا آشکار نمود.

وی در این رابطه به طرز بی شرمانه ای میگوید: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است. این را من به مسئولان هم گفته‌ام! اگر کارخانهٔ فایزر می‌تواند واکسن درست کند، چرا می‌خواهند به ما بدهند؟».

این موضعگیری درحالی است که بسیاری از کشورهای جهان و بویژه سازمان بهداشت جهانی بر اعتبار و تاثیرات پیشگیری کننده این واکسن ها تاکید نموده اند. براین سیاق و در حالیکه جهان امروز در حال تهیه، خرید و نقل و انتقال دو نوع از واکسن های استاندارد می باشند، رژیم آخوندی همچنان بر سیاست خرید وقت و بازی با جان انسان ها ادامه میدهد.

همچنین باید به ولی فقیه زهر خورده یادآوری نمود که واکسن های معتبر در بازار که امروزه حتی کشورهای کم بضاعت آفریقایی نیز دست به خرید آن زده اند، تنها محصول ایالات متحده نبود، بلکه در دو نوع کاملا شناخته شده آن، با همکاری کشورهای اروپایی بویژه آلمان تهیه شده اند.
بدین سان مشخص می شود که خامنه ای عامدانه دست به دروغ پردازی و سیاست بازی زده و تلاش میکند تا بی عملی و بی تفاوتی رژیم اش را با اوهامی در هم آمیخته و بدین سان به کشتار اسنان های بیدفاع در ایران ادامه دهد.

وی سپس به دروغگویی های خود ادامه داده و می افزاید: «خودشان این همه کشته دارند می‌دهند. اینها می‌خواهند واکسن را روی ملتهای دیگر آزمایش کنند».
واقعیت در خارج از ایران آخوندزده آن است که کشورهای تولید کننده واکسن کرونا، آزمایشات را نخست با مردم خود آغاز کرده اند و پس از تائید نهایی و داده های جانبی، دست به تولید انبوده زده اند.

سخن ازکشورهایی مانند انگلیس، آلمان و آمریکا می باشد که اکنون در تهیه واکسن کرونا پیشتاز بوده و برای مثال با راه اندازی مراکز واکسیناتسیون و تولید انبوه، شروع به پیشگیری از این پاندمی مرگبار نموده اند.

همچنین واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه آن است که رژیم آخوندی برای مهار جامعه و قیام های مردمی سیاست راهبردی بنام کشتار وسیع را در دستور خود قرارداده است. طی قریب یک سال از شروع پاندمی نیز شاهد هستیم که رژیم اخوندی با تعلل و اعمال سیاست قطره ای و دست بدست کردن های عامدانه، بر آمار مرگ و میر در میان بیماران افزوده است.
عدم اختصاص بودجه های ضربتی، عدم تمایل برای تهیه دارو و نیازمندی های اولیه، کیت های بهداشتی و وسائل ضد عفونی کننده و در مقابل افزایش بودجه نیروهای سرکوبگر هنوز درخاطر مردم ایران باقی است. این سیاست در منطق ضد انسانی خود بحدی است که اکنون آمار قربانیان و جانباختگان را به مرز ۲۰۰ هزار نفر رسانده است.

همچنین باید اضافه نمود که از فردای این سخنان نیز باید چشم اندازی برای کنترل بخران در ایران را به دست فراموشی سپرد. خامنه ای عامدانه در مقابل خواسته های میلیون تن از مردم که در طی هفته های گذشته در شبکه های اجتماعی با هشتک «واکسن بخرید»، آن را به بیرون ساطع کرده اند، صف کشی کرده و بدین سان تالش دارد تا آمار قربانیان را با خرید واکسن‌های غیر استاندارد و یا تولیدات قلابی داخلی همچنان افزایش دهد.