بحران درآمدهای حاصل از فروش نفت طی سالیان اخیر در مطق خود در حال خرد کردن کمر حکومت می باشد.

بنابرآخرین داده های رئیس بانک مرکزی حکومت میزان درآمد های نفتی برای سال های ۹۸ و ۹۹ النهایه به سقف «۲۰ میلیارد دلار» رسیده است. این سقوط شدید در حالی است که برای نمونه در دوران پاسدار احمدی نژاد درآمدهای حاصله از صادرات طلای سیاه بالغ بر «۱۵۰ میلیارد دلار» در سال برآورد شده بود.

براین اساس نیز شاهد انواع و اقسام بریز و بپاش ها، دزدی و غارت و فساد نهادینه شده از سوی عوامل و باندهای حکومتی بوده ایم. یک نمونه آن همان خاصه خرجی های پاسدار کودک کش قاسم سلیمانی و اهدای ۲۲ میلیون دلار پول نقد در چمدان، به نیروهای وابسته به حکومت در منطقه می باشد که اطلاعات آن طی هفته گذشته بیرون آمد.

به یقین افت درآمد های نفتی برای دیکتاتوری ولی فقیه حاصل شکست سیاست های مخرب وی در زمینه های داخلی و بین المللی می باشد. سرکشی های خامنه ای زهرخورده و تقابل با جامعه بین الملل که به راه افتادن سیل عظیم تحریم های نفتی، مالی، بیمه، کشتی رانی و یا صنایع دولتی راه برده، اکنون خود را در آمار و ارقام به نمایش میگذارد.
دراین رابطه همتی ضمن اعتراف به این بحران مالی برای رژیم می گوید: ««در سال ۹۸ و سال ۹۹ ( تاکنون ) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمع کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود». (سایت حکومتی اقتصاد برتر ۱۹ دیماه ۱۳۹۹)

همچنین باید به خوش بینی های دولت شیخ حسن روحانی و رقم سازی های تقلبی وی در بودجه سال آینده اشاره نمود، زیرا رژیم آخوندی لایحه بودجه برای سال آینده را با نقت بشکه ای «۴۰ دلار» و صادرات «۲ و نیم میلیون بشکه» در روز تنظیم کرده است.
به یقین این خیالپردازی ها ماحصل این واقعیت است که خامنه ای برای بازگشایی و برداشته شدن تحریم ها جیب گشادی دوخته و به اشتباه براین باور است که عنقریب و از فردای بروی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید ، وی دوباره به دلارهای سرشار نفتی دست خواهد یافت.

این خوش خیالی ها که بوفور در رسانه های حکومتی نیز انعکاس یافته، به یقین سخن از اشتباه محاسبات نظام آخوندی برای برون رفتن از بحران های مالی و به تبع آن باز شدن فضای تنفسی برای ادامه سیاست های مخرب تروریستی، اتمی و موشکی رژیم را دارند.

برای نمونه یک کارشناس حکومتی پیشتر، ضمن تکرار خزعبلات آخوند روحانی، از جمله گفته است: «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقم منابع ۸۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان ۲۳ درصد سهم درآمدهای نفتی است. اکنون این احتمال می‌رود که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و باز شدن باب مذاکره تا حدی دست ایران باز شود که بتواند نفت خود را به طور رسمی در بازار بفروشد»!!. (سایت حکومتی اعتماد ۲۱ آذر ۱۳۹۹)