آموزش برای نسل جوان (شماره ۱۹) - مسعود رجوی ۱۱آبان ۱۴۰۱

2022-11-20 11:32:00

گزیده اولین سخنرانی مسعود رجوی در دانشگاه تهران- ۴بهمن۱۳۵۷( چهارروز پس از آزادی از زندان شاه)

2023-01-25 12:31:00

گزارشگر ملل متحد - تحریم مقامات رده بالای رژیم آخوندی

2023-01-27 18:03:00

وکالتی رسواگرایانه! نوشتة نادر ثانی ( به نقل از تلگرام چریکهای فدایی خلق ایران)

2023-01-22 17:46:55

دیکتاتوری ولی‌فقیه – بلوفی بنام «بستن تنگه هرمز»

2023-01-27 00:33:00

سپاه پاسداران متولی اصلی ساخت سلاح اتمی

2023-01-25 17:28:00

ویروس ولایت – از تأمین دارو خبری نیست

2023-01-24 13:37:00

شو جدید خامنه‌ای در سایه سرکوب خونین زنان

2023-01-23 18:17:00

جنگ اوکراین - دروغ‌های پاسدار امیرعبداللهیان

2023-01-22 14:44:00

پاسخ سخنگوی مجاهدین به لاف و گزاف و یاوه های بچه شاه در تلویزیون وارثین ساواک و شکنجه گران

2023-01-16 22:31:00

لیست گذاری سپاه – توپ در زمین وزرای خارجه در اتحادیه اروپا

2023-01-21 13:40:00

سقوط پول ملی پس از لیست گذاری سپاه

2023-01-20 13:42:00

لیست‌گذاری سپاه نخستین قدم است

2023-01-19 20:50:00

ویروس ولایت - فرجامی تیره برای برجام

2023-01-18 18:19:00

ستاد اجتماعی مجاهدین جهت اطلاع هم‌وطنان به‌ویژه جوانان قیام در داخل کشور اعلام کرد

2023-01-16 03:21:00

قهر اجتماعی- «مردم سمت دیگر رودخانه هستند»

2023-01-17 22:07:00

«تبیین» خامنه‌ای ترجمان «سرکوب خونین»

2023-01-16 13:22:00

سازمان خبات کردستان ایران شهادت کاک مصطفی احمدنژاد پیشمرگه و کادر قهرمان این سازمان توسط نیروهای مزدور رژیم را اعلام کرد

2023-01-15 01:20:00

بحران گاز در سایه بی‌کفایتی خامنه‌ای  

2023-01-16 00:08:00

قیام ایران - بودجه سال آینده بر پایه سرکوب

2023-01-13 14:00:00

Page 1 of 218, showing 20 record(s) out of 4,341 total