تحولات پیرامون مذاکرات اتمی وین

فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان مذکرات وین، از سوی گروه کشورهای 1+5 بیانیه رسمی توافق اتمی در وین را درباره متن نهایی برنامة جامع اقدام مشترک را قرائت و تصریح کرد که متن نهایی بر مبنای مؤلفه‌های کلیدی توافق لوزان است که در 2آوریل بر سر آن توافق شده است:

فدریکا موگرینی - رئیس سیاست خارجی اتحادیة اروپا
ما، نمایندة عالی اتحادیة اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی و وزیر خارجة جمهوری اسلامی ایران، همراه با وزرای امور خارجة جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، اینجا در وین دیدار کردیم، پس از ماه‌ها کار فشرده در سطوح و اشکال مختلف تا بر سر متن «برنامة جامع اقدام مشترک» مذاکره کنیم، (آن هم) بر مبنای مؤلفه‌های کلیدی که در لوزان در 2 آوریل بر سر آن موافقت شد.
امروز ما بر سر متن نهایی این برنامة جامع اقدام مشترک توافق کردیم.
گروه سه کشور اتحادیة اروپا + 3 و جمهوری اسلامی ایران از این برنامة جامع اقدام مشترک تاریخی استقبال می‌کنند که تضمین خواهد کرد برنامة اتمی (رژیم) ایران منحصراً صلح‌آمیز خواهد بود و نشانگر یک تغییر بنیادین در رویکرد آنها نسبت به این موضوع خواهد بود. آنها انتظار دارند اجرای کامل این برنامة جامع اقدام مشترک کمک مثبتی به صلح و امنیت منطقه‌یی و جهانی خواهد کرد. (رژیم) ایران دوباره تأکید می‌کند، تحت هیچ شرایطی، هرگز در پی تولید یا کسب هیچ‌گونه تسلیحات هسته‌یی نخواهد بود.
برنامة جامع اقدام مشترک دربرگیرندة برنامة درازمدت (رژیم) ایران است شامل محدودیت‌های توافق‌شده در مورد برنامة اتمی (رژیم) ایران و موجب لغو جامع همة تحریم‌های شورای امنیت و نیز تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامة اتمی (رژیم) ایران، از جمله گام‌هایی برای دسترسی در زمینه‌های تجارت، فن‌آوری، مالی و انرژی.
برنامة جامع اقدام مشترک، شامل یک متن اصلی و 5 پیوست فنی در مورد موضوعات اتمی، تحریم‌ها، همکاری در زمینة انرژی هسته‌یی غیر نظامی، یک کمیسیون مشترک و اجرا است. این اسناد با جزییات و دقیق هستند. این مهم است، چون همة طرف‌ها خواهان شفافیت بودند تا بتوان اجرای کامل و مؤثر توافق را تضمین کرد.
برنامة جامع اقدام مشترک یک توافق متوازن است که منافع همة طرف‌ها را رعایت می‌کند. هم‌چنین پیچیده، با جزییات و فنی است. ما نمی‌توانیم خلاصة کاملی از تواف را هم‌اکنون ارائه کنیم، اما متن کامل اصلی و همة پیوست‌های آن همین امروز علنی می‌شود و طی چند روز آینده  توسط گروه 3+3 برای تأیید به شورای امنیت ارائه خواهد شد.
ما می دانیم که این توافق مورد موشکافی فشرده قرار خواهد گرفت. اما آن‌چه امروز اعلام می‌کنیم، فقط یک توافق نیست، بلکه یک توافق خوب است. توافقی خوب برای همة طرف‌ها و کل جامعة جهانی.
این توافق فرصت‌های جدید و مسیری رو به جلو را می‌گشاید برای پایان‌دادن به بحرانی که بیش از 10 سال به‌طور انجامیده است.
ما متعهدیم اطمینان حاصل کنیم که این برنامة جامع اقدام مشترک به‌طور کامل اجرا شود و روی کمک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حساب می کنیم.
ما جامعة جهانی فرا می‌خوانیم تا از اجرای این تلاش تاریخی حمایت کند.
این پایان مذاکرات ما است، ولی پایان کار مشترکمان نیست. ما هم‌چنان این وظیفة خطیر را به‌همراه هم انجام خواهیم داد،

پس از قرائت بیانیه توافق اتمی، ظریف به نمایندگی از رژیم آخوندی، با قرائت ترجمه فارسی متن بیانیه تن دادن رسمی رژیم به تعهدات تصریح شده در متن نهایی بیانیه اقدام مشترک براساس توافق لوزان را اعلام کرد:

پس ازماه ها کار فشرده در سطوح و اشکال مختلف در اینجا در وین گرد هم آمدیم تا متن برنامه جامع اقدام مشترک را بر مبنای مولفه های کلیدی که در تاریخ 13 فروردین ماه در لوزان سوئیس مورد موافقت واقع گردید مذاکره کنیم.
امروز ما متن نهایی برنامه جامع اقدام مشترک را مورد توافق قرار دادیم.
گروه 1+5 و جمهوری اسلامی ایران از این برنامه جامع اقدام مشترک تاریخی که ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین کرده و نشانگر تغییر بنیادین در رویکرد آنها نسبت به این موضوع میباشد استقبال میکنند.
آنها انتظار دارند که اجرای کامل این برجام نقش مثبت در صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی ایفا نماید.
ایران مجددا تاکید میکند که تحت هیچ شرایطی در پی سلاح های هسته ای، ساخت و یا تحصیل آن ها نخواهد بود.

تن دادن رژیم به توافق نهایی اقدام مشترک برمبنای توافق لوزان، درحالیست که یک روز قبل از نهایی شدن مذاکرات در وین، کیهان خامنه ای با تیتر بسیار درشت: "توافق در چارچوب سند لوزان باخت است" نوشت: " شواهد و قرائن بخوبی نشان می دهد آمریکایی‌ها به دنبال تحقق اهداف خود در چارچوب سند لوزان هستند و اگر آن اهداف -که در فکت شیت آمریکا- منعکس شد، محقق شود آمریکا برنده این چالش طولانی خواهد بود."
کیهان خامنه‌ای افزود: "با اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه، صنعت هسته ای به صنعتی نمایشی تبدیل میشود، زیرساخت تحریم‌ها حفظ شده و توانایی دفاعی نیز تحت نظارت و کنترل در میآید.
تلویزیون شبکه خبر رژیم - ۲۳تیر۹۴

باراک اوباما رئیس جمهور امریکا بلافاصله بعد از اعلام توافق اتمی بین رژیم آخوندی و کشورهای 1+5، طی پیامی، رئوس توافق صورت گرفته و تعهدات رژیم آخوندی را برشمرد.
وی در سخنان خود تصریح کرد که درصورت تقلب رژیم آخوندی و نقض توافق، گزینه نظامی در اختیار او ویا رئیس‌جمهور بعدی نیز خواهد بود.
رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که رفع (تحریم) فقط مربوط به تحریمهای اتمی و به صورت مرحله‌یی خواهد بود و (رژیم) ایران قبل از شروع لغو تحریمها،  باید گام‌های کلیدی هسته‌یی را تکمیل کند.
اوباما هم چنین گفت توافق اتمی را برای کنگره توضیح خواهد داد، ولی آشکار مخالفان خود را در کنگره و سنا تهدید به وتو کرد.

باراک اوباما – رئیس جمهور امریکا
امروز بعد از دو سال مذاکرات، ایالات متحده به‌همراه شرکای بین‌المللی‌مان به چیزی دست یافت که دهه‌ها خصومت آن‌را محقق نکرد. یک توافق جامع درازمدت با (رژیم) ایران که آن‌را از دستیابی به سلاح هسته‌یی منع می‌کند. به‌خاطر این توافق، جامعة جهانی قادر خواهد بود راستی‌آزمایی کند که جمهوری اسلامی ایران یک سلاح هسته‌یی تولید نخواهد کرد. این توافق مطابق است با همة خطوط پایه‌یی که ما در بهار، در چارچوب (توافق) برقرار کردیم. تمامی مسیرها به‌سمت سلاح اتمی بسته شده است. و نظام بازرسی و شفافیت لازم برای راستی‌آزمایی از این هدف، برقرار خواهد شد. به‌یمن این توافق (رژیم) ایران اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا و پلوتونیوم مورد نیاز برای سلاح را تولید نخواهد کرد که مواد خام ضروری برای بمب اتمی هستند. به‌یمن این توافق، (رژیم) ایران 2 سوم سانتریفوژهای نصب‌شده‌اش را برخواهد داشت، همان دستگاه‌های لازم برای تولید اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا برای یک سلاح، و آنها را تحت نظارت مستمر بین‌المللی انبار می‌کند. (رژیم) ایران از سانتریفوژهای پیشرفتة خود برای تولید اورانیوم غنی‌شده طی یک دهة آتی استفاده نخواهد کرد. (رژیم) ایران هم‌چنین 98 درصد ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌اش را از میان بر می‌دارد. برای روشن‌شدن موضوع: (رژیم) ایران هم‌اکنون ذخایر کافی برای تولید بیش از 10 سلاح هسته‌یی دارد؛ به‌یمن این توافق این ذخایر به یک بخش از میزانی تنزل می‌یابد که برای تولید یک بمب ضروری است. محدودیت ذخایر 15 سال ادامه می‌یابد. به‌یمن این توافق (رژیم) ایران هستة راکتورش در اراک را تغییر خواهد داد تا پلوتونیوم مورد نیاز برای سلاح تولید نکند. و توافق کرده که سوخت مصرفی این راکتور را در طول عمر آن، به خارج از کشور منتقل کند. حداقل طی 15 سال آینده، (رژیم) ایران هیچ راکتور آب سنگین جدید نخواهد ساخت. به‌یمن این توافق ما برای نخستین‌بار در موقعیتی خواهیم بود که همة این تعهدات را تأیید کنیم. یعنی این توافق نه بر پایة اعتماد، بلکه بر پایة راستی‌آزمایی بنا شده است. بازرسان دسترسی 24 ساعته و 7روز هفته به تأسیسات هسته‌یی کلیدی (رژیم) ایران خواهند داشت..
این تضمین می‌کند که (رژیم) ایران قادر نخواهد بود مواد تأسیسات شناخته‌شده را به (سایت‌های) مخفی منحرف کند. برخی از این تدابیر شفاف‌سازی به‌مدت 25 سال برقرار خواهند بود.
به یمن این توافق، بازرسان هم‌چنین قادر خواهند بود که به هر مکان مظنونی دسترسی داشته باشند؛ ساده‌تر (بگویم): ارگان مسئول بازرسی‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به هر مکان لازم در هر زمان لازم دسترسی خواهد داشت، این توافق دائمی است. و آژانس هم‌چنین با (رژیم) ایران توافق کرده که از دسترسی لازم برای تکمیل تحقیقاتش بر سر ابعاد نظامی احتمالی تحقیقات اتمی گذشتة (رژیم) ایران برخوردار شود.
و سرانجام (رژیم) ایران به‌طور دائمی از تلاش برای کسب سلاح هسته‌یی تحت پیمان منع تکثیر هسته‌یی منع شده، (امری که) پایة تلاش‌های جامعة جهانی را برای اعمال فشار بر (رژیم) ایران فراهم ساخت.
در حالی‌که (رژیم) ایران گام‌های اجرای توافق را بر می‌دارد، رفع تحریم‌هایی را دریافت خواهد کرد که ما به‌دلیل برنامة هسته‌یی (رژیم) ایران اعمال کرده‌ایم، هم تحریم‌های آمریکا و هم تحریم‌های اعمال‌شده از سوی شورای امنیت ملل متحد. این رفع (تحریم) مرحله‌یی خواهد بود. (رژیم) ایران باید گام‌های کلیدی هسته‌یی را تکمیل کند، قبل از شروع به دریافت رفع تحریم‌ها.

طی یک دهة آینده، (رژیم) ایران باید برای لغو تحریم‌های بیشتر از توافق تبعیت کند؛ از جمله 5 سال برای محدودیت‌های مربوط به تسلیحات و 8 سال برای محدودیت‌های مربوط به موشک‌های بالیستیک.
همة اینها در یک قطعنامة جدید شورای امنیت ملل متحد ثبت و تأیید خواهد شد. اگر (رژیم) ایران توافق را نقض کند، همة تحریم‌ها به جای خود باز خواهند گشت. یک انگیزة واقعی برای (رژیم) ایران جهت دنبال‌کردن (توافق) وجود دارد و پیامدهای نقض آن بسیار واقعی است.
این توافق است. از حمایت کامل جامعة جهانی برخوردار است. کنگره اکنون فرصت بررسی جزییاتش را خواهد داشت و دولت من آماده است بریفینگ‌های فشرده دربارة چگونگی پیشبرد آن، فراهم سازد.
در حالی‌که مردم و کنگرة آمریکا این توافق را بررسی می‌کنند، مهم است آلترناتیو آن مد نظر قرار گیرد. تصور کنید در جهانی بدون توافق، چه رخ می‌دهد. بدون این توافق، هیچ سناریویی نیست که در آن جهان برای تحریم (رژیم) ایران تا وقتی کاملاً برنامة هسته‌یی‌اش را برچیند، به ما بپیوندد. هیچ چیز که دربارة حکومت ایران می‌دانیم نشان نمی‌دهد که به‌سادگی تحت این نوع فشار تسلیم بشود و جهان تلاشی را برای تحریم دائمی (رژیم) ایران برای تسلیم، حمایت نخواهد کرد.
ما تحریم‌ها را برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک اعمال کردیم و به همین هم رسیدیم. بدون این توافق محدودیت‌های توافق‌شده برای برنامة هسته‌یی (رژیم) ایران وجود نخواهد داشت. (رژیم) ایران قادر خواهد بود تعداد هر چه بیشتری سانتریفیوژ را تولید، فعال و آزمایش کند. (رژیم) ایران می‌تواند به رآکتوری سوخت بزند که قادر است پلوتونیوم برای بمب را تولید کند و ما هیچ‌یک از بازرسی‌هایی را نخواهیم داشت که ما را قادر سازد یک برنامة تسلیحات هسته‌یی مخفی را کشف کنیم.
به بیان دیگر، عدم توافق به‌معنی عدم وجود محدودیت‌های پایدار بر برنامة هسته‌یی (رژیم) ایران است. چنین سناریویی، این امر را محتمل‌تر می‌سازد که سایر کشورهای منطقه احساس کنند مجبورند برنامه‌های هسته‌یی خودشان را پیش ببرند، این تهدید یک مسابقة تسلیحات هسته‌یی را در بی‌ثبات‌ترین منطقة جهان در بر دارد.
هم‌چنین به ایالات متحده تعداد کم‌تری گزینه که کم‌تر هم مؤثرند برای جلوگیری از دستیابی (رژیم) ایران به سلاح هسته‌یی ارائه خواهد کرد.
من به‌مدت بیش از 6 سال رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوا بوده‌ام. مکرراً با تصمیم استفاده یا عدم استفاده از نیروی نظامی مواجه بوده‌ام. این بزرگ‌ترین تصمیم هر رئیس‌جمهوری است.
چندین‌بار در چندین کشور، تصمیم به استفاده از زور گرفتم. و هرگز در آن تردید نخواهم کرد وقتی به‌نفع منافع امنیت ملی‌مان باشد. قویاً معتقدم که اکنون منافع امنیت ملی ما به جلوگیری از دستیابی (رژیم) ایران به سلاح هسته‌یی بستگی دارد،
اگر، در بدترین شق، (رژیم) ایران توافق را نقض کند، همان گزینه‌هایی که امروز در اختیار دارم، در اختیار هر رئیس‌جمهور آمریکا در آینده خواهد بود.
و شک ندارم که 10 یا 15 سال دیگر، کسی که این سمت را برعهده داشته باشد، موضعی بسا قوی‌تر خواهد داشت، در حالی که (رژیم) ایران فاصلة بیشتری با سلاح خواهد داشت و بازرسی‌ها و شفافیتی که ما را قادر به نظارت بر برنامة (رژیم) می‌کند.
به این دلیل، اعتقاد دارم غیر مسئولانه خواهد بود که از این توافق خارج بشویم. اما بر سر چنین مسئلة دشواری، مهم است که مردم آمریکا و نمایندگان در کنگره، فرصت کاملی برای بازنگری توافق داشته باشند.
جزییات مهم است. و ما برخی از بهترین دانشمندان هسته‌یی دنیا را داشته‌ایم که روی این جزییات کار کرده‌اند. و ما با کشوری -ایران- مواجهیم که دشمن قسم‌خوردة ایالات متحده طی بیش از 35 سال بوده است.
لذا من از مباحثات قوی در کنگره بر سر این مسئله استقبال می‌کنم و از موشکافی جزییات این توافق استقبال می‌کنم. اما به کنگره یادآوری خواهم کرد که با دوستانتان چنین توافقاتی نمی‌کنید.
اطمینان دارم که این توافق منافع امنیت ملی ایالات متحده و متحدانمان را برآورده خواهد کرد. لذا من هرگونه قانونی را که از اجرای موفقیت‌آمیز این توافق جلوگیری کند، وتو خواهم کرد. ما نباید یک مارپیچ قابل پیش‌گیری به‌سمت نزاع را بپذیریم. و قطعاً نباید در پی آن باشیم.
حال آیا این بدان معنی است که این توافق همة اختلافاتمان را با (رژیم) ایران حل خواده کرد. ما در نگرانی‌های ابراز شده توسط بسیاری از دوستانمان در خاورمیانه مشترکیم، دربارة حمایت (رژیم) ایران به تروریسم و به‌کارگیری عوامل توسط آن برای بی‌ثبات‌کردن منطقه.
دقیقاً به همین دلیل ما گام‌هایی بر می‌داریم، چون یک (رژیم) ایران مسلح به سلاح هسته‌یی بسا بی‌ثبات‌کننده‌تر و بسا خطرناک‌تر خواهد بود، برای دوستان ما و برای جهان.
در همین حال ما تحریم‌های مرتبط با حمایت (رژیم) ایران از تروریسم، برنامة موشک بالیستیک و نقض‌های حقوق بشر آن‌را حفظ خواهیم کرد.
و ما به کاری که در کمپ دیوید شروع کردیم ادامه خواهیم داد برای افزایش مشارکتمان با کشورهای خلیج (فارس) به‌منظور تقویت توانایی‌های آنها برای مقابله با تهدیدات (رژیم) ایران یا گروه‌های تروریستی مثل داعش.

ما راه درازی را برای رسیدن به این نقطه طی کرده‌ایم: دهه‌ها برای برنامة هسته‌یی (رژیم) ایران، چندین سال تحریم، چندین ماه مذاکرة فشرده.
امروز می‌خواهم از اعضای کنگره از هر دو حزب تشکر کنم که کمک کردند تحریم‌هایی را برقرار کنیم که مؤثر بودنشان اثبات شد و هم‌چنین از سایر کشورها (تشکر کنم) که در این تلاش به ما پیوستند.

آخوند روحانی، پس از اعلام توافق در وین به روضه خوانی کشافی پرداخت و ضمن اعتراف به اینکه فشار تحریمها و بحران اقتصادی ناشی از برنامه شوم اتمی،  باعث تن دادن ناگزیر رژیم به زهر توافقات اتمی شده است، به دجالگری و جعل و تحریف درمورد توفقات صورت گرفته و روند لغو تحریمها پرداخت:
او گفت:‌«شرایطی که باید بگوییم دوران 12 ساله گذشته، که همراه با توهماتی از سوی قدرتها و نشر اون توهمات در میان جامعه و افکار عمومی بود، کاملاً ورق خورده است و صفحه جدیدی آغاز شده است...

از لحاظ اقتصادی با فشارهایی که تحریم‌کنندگان به وجود آورده بودند، شرایط سختی را در جامعه به وجود آوردند...
 امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق تمامی تحریمها حتی تحریمهای تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌یی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریمها مالی، تمام تحریمهای بانکی، تمام تحریمهای مربوط به بیمه مربوط به حمل و نقل، تمام تحریمهای مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبها، تمام تحریمهای اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود، برای پنج سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد. در زمینه اشاعه‌یی هم کالاهای دو منظوره در کمیته‌یی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دعاوی شیادانه آخوند روحانی درحالیست که طبق تصریحات متن توافقات و اظهارات رئیس جمهور و وزیرخارجه آمریکا بعد از اعلام توافق، تحریمهای موشکی و تسلیحاتی و تحریمهای مربوط به صدور تروریسم ازجانب رژیم آخوندی پابرجاست.
نکته دیگر در تناقض بافی آخوند روحانی دراینجاست که خودش نیز به مشروط بودن رفع تحریمها به اقدامات اجرایی رژیم  اذعان می کند،  منتها به شکل مضحکی با جابه جا کردن کلمات، می گوید: اقدامات ایران همراه خواهد بود با اقدامات اجرایی آنها» .

برای ما اجرای این توافق آغاز یک امتحان است، اگر این توافق به دقت و به خوبی اجرا شد قدم به قدم اجرای این توافق می‌تواند آرام آرام خشتهای دیوار بی‌اعتمادی را بردارد.

اقدامات ایران همراه خواهد بود با اقدامات اجرایی اونها در لغو تحریمها، اونهم زمانی به طول خواهد انجامید، ممکن است بیش از دو ماه اونزمان هم به طول بینجامد، اون روز میشود روز اجرای توافق، یعنی چند ماه دیگر اجرای کامل توافق خواهد بود. گرچه این مراحل رو پیش رو داریم و امروز یک مرحله است، اما این مهمترین روز در طول 12سال گذشته است...».

بدنبال توافق اتمی رژیم با کشورهای 1+5، سران و مقامات کشورهای مختلف به اظهار نظر در این باره پرداختند

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با کانال 2 تلویزیون فرانسه درباره توافق اتمی وین گفت: فرانسه در این مذاکرات بسیار قاطع بود. هدف من این بود که از دسترسی رژیم ایران به بمب اتمی جلوگیری شود. اکنون رژیم ایران پذیرفته است که توانایی اتمیش را کاهش بدهد. و از سانتریفیوژهایش کم کند.
اولاند افزود: دومین هدف این بود که ما بتوانیم راستی آزمایی کنیم. هم اکنون رژیم ایران راستی آزمایی را پذیرفته است.  سومین هدفی که در این مذاکرات داشتیم این بود که بتوانیم اگر کمترین تخطی از سوی رژیم ایران ، تحریمها را دوباره برقرار کنیم. در نتیجه رژیم ایران به بمب اتمی دسترسی نخواهد داشت. یک مکانیزمی برای بازگشت مجازاتها وجود خواهد داشت که توسط یک سازمان بین المللی معتبر به اجرا گذاشته خواهد شد.

لوران فابیوس وزیر خارجة فرانسه در مصاحبه با روزنامة لوموند، گفت: «تضمین جلوگیری از دستیابی (رژیم) ایران به سلاح اتمی، نگرانی همة جامعة جهانی است... برای رسیدن به این هدف... ما به‌طور خاص در این مذاکرات طولانی مراقب سه جنبه بودیم: محدود کردن توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم (رژیم) ایران به‌ نحوی دقیق، و اقدامات آن در رابطه با تحقیق و توسعه؛ امکان راستی‌آزمایی ملموس از اجرای تعهدات (رژیم ایران) و فراهم‌کردن مکانیسمی برای برقراری مجدد و اتوماتیک تحریم‌ها در صورت نقض (توافق).
فابیوس تاکید کرد: این قاطعیت سازنده منجر به آن شد که برای یک مدت زمانی بیش از 10 ساله، یک توافق به‌قدر کافی قوی حاصل شود. ما با همین روحیه بر اجرای آن نظارت خواهیم داشت.

فیلیپ هاموند وزیر خارجة انگلستان گفت، این توافق که پس از 10 سال مذاکرات سخت به‌دست آمد، محدودیت‌ها و بازرسی‌های شدیدی را بر برنامة اتمی (رژیم) ایران اعمال می‌کند.

ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا گفت که در زمینة تحقیق و توسعه، برنامة رژیم ایران به‌مدت یک دهه، به‌میزان قابل توجهی به عقب رانده می‌شود.
بان کی مون دبیرکل ملل متحد نیز ضمن استقبال از توافق وین، گفت، سازمان ملل آمده است تا به‌طور کامل با طرف‌های (مختلف) در روند اجرای توافق اتمی همکاری کند.
فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: با توافق هسته‌ای ما به صورت قابل اعتماد و براساس راستی‌آزمایی،  توسعه سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران را کنار گذاشتیم

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: رژیم  ایران متعهد شده به 12سؤال آژانس در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمی  پاسخ بدهد. آژانس تا 15دسامبر ابعاد نظامی برنامه اتمی رژیم ایران را روشن می کند.
صالحی از جانب رژیم این تعهد نامه را امضا کرده است.
آمانو گفت: «این یک گام قابل توجه به‌جلو برای روشن‌ساختن مسائل باقی‌ماندة برنامة اتمی (رژیم) ایران است».

به گزارش آسوشیتدپرس رژیم آخوندی در توافقنامه وین به بازرسی از سایتهای نظامی از جمله سایت پارچین تن داده است. یک دیپلومات ارشد  به آسوشیتدپرس گفت:‌ این (توافقنامه) شامل مصالحه ای بین واشنگتن و رژیم تهران می شود که بر اساس آن به بازرسان سازمان ملل متحد  اجازه داده خواهد شد برای بازدید از سایتهای نظامی رژیم ایران بعنوان بخشی از ماموریت مانیتورینگ فشار بیاورند»

آسوشیتدپرس در گزارش دیگری افزود: «مذاکرات ادامه‌دار برای اجرایی‌کردن توافق هم‌چنان در پیش رو است و همة طرف‌ها نسبت به نقض‌هایی که می‌تواند منجر به خنثی‌شدن توافق شود، شک و تردیدهای عمیقی دارند».

خبرگزاری ایتارتاس روسیه در گزارشی نوشت: بنا به پیشنویس متن دریافتی ، توافق اتمی بین (رژیم) ایران و شش کشور 90 روز بعد از تصویب آن توسط شورای امنیت ملل متحد به اجرا گذاشته خواهد شد. قطعنامة جدید شورای امنیت به‌مدت 10 سال اجرا خواهد شد و متضمن برقراری مجدد تحریم‌ها در صورت نقض توافق توسط رژیم ایران است.

پلیتیکو: توافق اتمی... اکنون با بازبینی کنگرة تحت ریاست جمهوری‌خواهان، مخالفت تمامی کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه... و دولت‌های عرب سنی مواجه است.

تلویزیون الجزیره به نقل از یک منبع  دیپلوماتیک گفت: در توافق اتمی، رژیم ایران می بایست به سازمان ملل متحد اجازه دهد تا به سایتهای اتمی و  سایتهای نظامی وارد شود
تلویزیون الجزیره افزود: بر اساس اطلاعاتی که از توافق هسته یی  بدست آمده  ممنوعیت خرید کالاهایی که مصارف دوگانه دارند بر روی رژیم ایران  باقی می ماند.  خرید این مواد می بایست زیر نظر کمیته مشترک رژیم و اتحادیه اروپا قرار گیرد تا نیاز رژیم به این کالاها را بررسی کند.

تلویزیون الجزیره در گزارش دیگری به نقل از منابع دیپلوماتیک خبر داد: «در توافق   اتمی با رژیم  ایران قید شده   در صورتی که این رژیم  ملتزم به توافق نبود در  65 روز  تحریمها مجددا  روی آن اعمال خواهد شد»    دیپلوماتها گفتند بر اساس توافق اتمی با رژیم ایران  ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل بر روی رژیم ایران 5 سال ادامه خواهد داشت. ممنوعیت مربوط به موشکهای بالستیک هشت سال خواهد بود. 

جنگ گرگها بر سر توافق اتمی از همان ساعت اعلام توافق اتمی با شدت ادامه پیدا کرد.
یکی از سایتهای اصلی دلواپسان توافق اتمی، عقب نشینی های رژیم در این توافق نامه را لیست کرده و نوشت:
- باقی ماندن تنها۵۶۰۰ سانتریفیوژ نسل اول و کاهش ذخیره هفت تنی اورانیوم کشور به ۳۰۰ کیلو
-محدودیت ۱۵ساله تحقیقاتی؛
-بازرسی‎های فراپادمانی حتی از تاسیسات نظامی
- تعلیق و نه لغو تحریم‎های ثانویه. نه همه تحریم‎های امریکا
این رسانه وابسته به باند ولی فقیه ارتجاع نوشت:آیا توافق مبتنی بر لوزان، توافق خوب است؟ آن‌چنان که از مفاد توافق لوزان و خطوط قرمز نظام بر می‌آید، قطعا توافق صورت گرفته در لوزان مورد تایید و پذیرش نظام نبوده است و به همین طریق، توافقی که بر اساس چارچوب توافق شده در لوزان شکل بگیرد نیز، از ابتدا ناقص متولد شده، و تضمین کننده منافع (نظام) نخواهد بود.

دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس ارتجاع گفت: قطعنامه‌ای که قرار بود شورای امنیت بلافاصله بعد از جمعبندی مذاکرات صادر کند، منتفی شد و در نهایت صدور قطعنامه به بعد از تأیید پایتختها موکول شد.

به گزارش دریافتی ازتهران، به دنبال اعلام توافق اتمی، در نقاط حساس تهران یگانهای گارد ویژه مستقر گردیدند. براساس گزارش شاهدان در میدان انقلاب و میدان آزادی چهارراه مصدق  نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر شدند. همچنین نیروهای یگان ویژه در منوچهری، چهارراه استانبول، چهارراه و میدان ولیعصر تهران مستقر شدند. این گزارشها حاکی است در هر کوچه این منطقه حدود 10 موتورسوار یگان یکم نیروی انتظامی مستقر شده اند. در اطراف رادیو تلویزیون رژیم نیز نیروهای یگان ویژه مستقر شدند.

بدنبال انتشار خبر توافق اتمی بین رژیم و کشورهای 1+5 در وین، روز سه‌شنبه قیمت نفت بیش از یک دلار کاهش یافت. شاخص قیمت نفت برنت در روز سه شنبه با 95 سنت کاهش به 56.90 دلار و شاخص وست تکزاس با 1.1 دلار کاهش به 51.10 دلار برای هر بشکه رسید.
هم اکنون بازار نفت حدود 2.5 میلیون بشکه در روز مازاد تولید دارد.
به گزارش رویتر، حتی با وجود توافق با رژیم ایران، تولید نفت این کشور تا سال میلادی جدید افزایش چندانی نخواهد داشت. اما به دلیل مازاد تولید نفت، هرگونه خبری در باره ورود نفت اضافی به بازار اثری منفی بر قیمت نفت می گذارد.