بازداشت و بی خبری از یک فعال دانشجویی در سبزوار

یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران روز چهارشنبه مورخ 21 بهمن ماه در شهر سبزوار بازداشت شد.
علی اکبر اعجمی دانشجوی دانشگاه تهران و از فعالین چپ گرا که پیشتر مکررا از سوی ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار و تهدید قرار داشت نهایتا روز 21 بهمن در شهرستان سبزوار دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
لازم به ذکر است در هفته های گذشته محمد غزنویان و حمید مافی از فعالین چپ نیز در شهر قزوین توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.