روند روبه رشد خشکسالی که در حاکمیت غارتگر آخوندی به نوعی «سونامی» تبدیل شده است، اکنون و با آغاز فصل گرما، می رود تا زندگی و معیشت قریب «۳۵ میلیون» یرانی را با بحران جدی کمبود اب روبرو نماید.

تازه ترین آمار و ارقام حکومتی که آینه تمام قد بی برنامگی و بلبشو در دولت «تدبیر و امید» می باشد، از وجود «۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز» خبر می دهند.
بنابراین گزارش، معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفا «با اشاره به اینکه ۳۳۴ شهر در کشور در معرض تنش آبی قرار دارند که ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز هستند»، گفت: «در میان این ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز قرار دارند نام ۶ شهر بزرگ اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، کرمان و مشهد نیز به چشم می‌خورد که نیاز مصرف آن‌ها ۲۰ درصد از تولید آب بیشتر است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)

تنش آبی در حاکمیت آخوندی ترجمان همان «کم آبی و بحران آب» می باشد که رسانه های حکومتی برای منحرف کردن افکار عمومی و کاستن حساسیت های جامعه، از آن عامدانه با واژه «تنش» استفاده می نمایند.
بهرحال بحران آب در ایران بویژه با وجود پروژه های مخرب سدسازی و زدن چاه و قنات های غیر استاندارد و بطور کلی سپردن بزرگترین سرمایه کشور بدست متولیان غارتگر رژیم و بویژه باند های مافیایی آب و یا سپاه پاسداران، اکنون این وضعیت را به «تونلی یک طرفه» و غیر قابل بازگشت رسانده است.
همچنین استفاده ابزاری از آب های زیر زمینی که حاکمیت بدروغ «گناه» آن را بگردن کشاورزان محروم و یا مصارف خانگی گذاشته به موازات منحرف کردن بستر رودخانه ها، صادرات آب آشامیدنی به خارج از کشور، رشد شدید جمعیت، کمبود بارندگی، سوء مدیریت، ساختار غیر متناسب مدیریت آب و یا فقدان پروژه های میان و بلند مدت تماما به رشد این بحران ضریب زده اند.

این گزارش در ادامه قدری به عمق بحران آب در حاکمیت ولی فقیه رفته و می افزاید: «از ۳۳۴ شهری که در معرض تنش آبی هستند ۶۲ شهر با جمعیت ۶.۸ میلیون نفر در وضعیت نارنجی هستند که در این وضعیت نیاز آب مصرفی این شهر‌ها از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد بیشتر از تولید آب است».

معاون راهبردی و نظارت به بهره‌برداری آبفای در رژیم آخوندی در رابطه شهر‌هایی که در وضعیت زرد قرار دارند نیز گفت: «۱۶۵ شهر با جمعیت ۱۰.۵ میلیون نفر در وضعیت زرد هستند بدین معنا که نیاز روزانه آن‌ها به آب ۱۰ درصد کمتر از تولید آب است».

با نگاهی به تقسیمات کشوری وتعداد شهرهای ایران که بنابر گزارش وزارت کشور رژیم بالغ بر ۴۲۹ شهر می شوند، اکنون با این اعترافات روشن می شود که کمتر شهر و یا شهرستانی در ایران آخوند زده یافت می شود که در آن خشکسالی و بحران وبی آبی خود را به نمایش نگذاشته باشد.