استرالیا - تظاهرات ایرانیان آزاده علیه سرکوب و شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران

جمعی از ایرانیان آزاده، اشرف نشانان در استرالیا(کانبرا) با برگزاری یک تظاهرات در مقابل سفارت آخوندی، سرکوب و شکنجه و نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه را محکوم کردند.

شرکت کنندگان  همزمان حمایت خود را از  قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی اعلام کردند.