کنفرانس آنلاین به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور خانم مریم رجوی