تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در بروکسل

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در بروکسل روز شنبه ۲۸ فروردین در برابر مقر اتحادیه اروپا یک تظاهرات علیه فعالیت های هسته ای رژیم آخوندی برگزار کردند و از اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع در مورد رژیم ایران شدند.

 

 ایرانیان آزاده و اشرفنشانان با تجمع در میدان شومان از اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ سیاستی قاطع در قبال رژیم ایران شدند. ایرانیان آزاده اتحادیه اروپا را به توقف سیاست مماشات فراخواندند و خواستار حسابرسی از رژیم ایران برای برنامه هسته‌ای‌اش شدند. رژیم ایران تمام تعهدات خود را تحت برجام نقض کرده و قصد ندارد از مقررات بین المللی اطاعت کند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل2 تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل3 

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل4 

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل5

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل6

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل7  

پدر دانیل با حضور در تظاهرات از مقاومت ایران و تلاش هایشان برای برقراری صلح حمایت کرد.

خبرنگار آژانس خبری اروپا EA در محل تظاهرات حاضر شد و تظاهرات ایرانیان را گزارش کرد.

انعکاس تظاهرات در گزارش خبرگزاری بروز به نقل از بلگا:

انعکاس تظاهرات در گزارش خبرگزاری اچ ال ان به نقل از بلگا: