اعتراض و خیزش غارت شدگان بورس در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز

 

اعتراض و خیزش غارت شدگان بورس در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز با شعارهای 
«مرگ بر روحانی»، «دولت خیانت میکند رهبر حمایت میکند»، «ازبس دروغ شنیدیم مادیگه رای نمیدیم»
نماینده مجلس ارتجاع: مسئولیت مال باختگی ۵۰میلیون ایرانی به عهده روحانی است 


خانم مریم رجوی: خیزش و اعتراض غارتشدگان بازتاب خشم و نفرت عموم مردم ایران علیه تمامیت رژیم است

امروز، چهارشنبه اول اردیبهشت، شمار زیادی از مردمی که اموال و اندوخته هایشان توسط رژیم آخوندی در بازار بورس غارت شده است، درتهران، مشهد، اصفهان و تبریز دست به اعتراض و راهپیمایی زدند و علیه خامنه ای، روحانی، رییسی و مجلس آخوندها شعار دادند و نمایش انتخابات ریاست جمهوری آخوندها را تحریم کردند. 

غارت شدگان درتهران مقابل تالار بورس تجمع کرده و خیابان را بستند. در مشهد، غارت شدگان مقابل استانداری تجمع کردند و دست به راهپیمایی زدند. در اصفهان معترضان در مقابل سازمان بورس در چهارباغ تجمع کردند.

معترضان شعار میدادند: «مرگ بر روحانی»، «دولت خیانت میکند رهبر حمایت میکند»، «ای رهبر آزاده دزدی مگر آزاده»، «فرمانده کل قوا زندگی مون رفت رو هوا»، «دزدی ازجیب ملت سکوت بیت رهبر»، «روحانی بی‌شرف اعدام باید گردد»، «ازبس دروغ شنیدیم مادیگه رای نمیدیم»، «عدالتی ندیدیم مادیگه رای نمیدیم»، «می جنگیم می میریم ایران و پس میگیریم»، «رئیسی رئیسی دزدی به این بزرگی چطورهنوز ندیدی» و «زیربارستم نمیکنم زندگی جان فدا میکنم درراه آزادگی». برخی از تظاهرات کنندگان در پلاکاردهایی که حمل میکردند نوشته بودند: «روحانی احیای بورس مهم‌تر از احیای برجام است».

درجریان جنگ گرگها در درون رژیم، روزگذشته علیرضا بیگی نماینده مجلس ارتجاع از تبریز خطاب به روحانی گفت: «ملت ایران دیگر به شما اعتماد ندارند ... برای این عدم اعتماد دلیلی واضح‌تر از مال باختگی ۵۰میلیون ایرانی در بورس تحت مسئولیت شما نمی‌توان ارائه کرد؛ به واسطه‌این تقصیر محرز شما چه تعداد افرادی که با انگیزه انتقام‌گیری در صفوف مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند».

خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به هموطنان بپاخاسته در تهران و مشهد، اصفهان و تبریزگفت: خیزش و اعتراض غارتشدگان و شعارهای آنها علیه سردمداران رژیم جنایتکار و چپاولگر آخوندی، بازتاب خشم و نفرت عموم مردم ایران علیه تمامیت این رژیم است. وی با تاکید بر اینکه تا دیکتاتوری دینی بر سرکار است، دزدی و فساد حکومتی و به تبع آن فقر و تورم و بیکاری بیشتر میشود، عموم جوانان را به همبستگی و حمایت از غارتشدگان و جنبش اعتراضی آنها فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اردیبهشت ۱۴۰۰ (۲۱ آوریل ۲۰۲۱)

 

اعتراضات غارتشدگان بورس-1 اعتراضات غارتشدگان بورس-4 اعتراضات غارتشدگان بورس-2