تجمعات اعتراضی به‌مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای میهن

کارگران میهن امروز بر اساس فراخوانهای خود در شهرهای میهن تجمعات اعتراضی برگزار کردند. کارگران  در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، اراک، مشهد، خرم آباد، مریوان، کرمانشاه، هفت‌تپه، تبریز، سنندج ، رشت، بروجرد ، قزوین، ساری ،ایلام، اصفهان، اهواز،بیجار، بانه، نیشابور  و ... برای گرامی‌داشت روز کارگر و پیگیری مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها شعار می‌دادند:

    دشمن کارگران دولت غارتگران
    خواسته ما همینه حقوق طبق تورم
    فریاد فریاد  از اینهمه بیداد 
    تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم 
    مادیگه رای نمیدیم بسکه دروغ شنیدیم
    دشمن ما همینجاست     دروغ میگن امریکاست 
    یه اختلاس کم بشه       مشکل ما حل میشه 
     کارگر گارگر حرف بزن     حق تو فریاد بزن
    مرگ بر ستمگر    درود بر کارگر
     هزینه‌ها دلاریه    حقوق ما ریالیه 
    وعده وعید کافیه   سفره ما خالیه 
    اینهمه بی عدالتی  هرگز ندیده ملتی 
    بیمه خیانت می کند مجلس حمایت می کند 
    همسان‌سازی کجا بود  دروغ بود و ریا بود  
    ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما