بیانیه ۱۲ نماینده پارلمان اروپا- اتحادیه اروپا باید سیاست خود در قبال رژیم ایران را به صورت همه جانبه بازبینی کند

بیانیه ۱۲نماینده پس از اشاره به تصویب شصت و هفتمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم آخوندی و یادآوری کشتار ۱۵۰۰تن در قیام آبان ۹۸ تصریح می کند:

 

 

 آنروی سکه سرکوب در داخل کشور، صدور تروریسم علیه مخالفان در خارج کشور است. در همین رابطه سفیر و سه دیپلمات رژیم ایران از آلبانی و سه دیپلمات دیگر آن از فرانسه و هلند بخاطر دست داشتن در اقدامات تروریستی علیه اپوزیسیون اخراج شدند. در تابستان ۲۰۱۸، اسدالله اسدی یک دیپلومات رژیم ایران که انفجار در گردهمایی دهها هزار نفره اپوزیسیون در پاریس را تدارک دیده بود، توسط پلیس آلمان دستگیر و به بلژیک استرداد شد. هدف انفجار خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت و گروهی از شخصیتهای تراز اول اروپایی و آمریکایی حاضر در جلسه بودند. 
قضاییه بلژیک پس از دو سال و نیم تحقیقات و محاکمه، روز ۴ فوریه اسدی را به ۲۰ سال و ۳ همدست او را به ۱۵تا ۱۸ سال زندان محکوم کرد. طبق حکم هماهنگیهای این طرح بزرگ تروریستی در تهران انجام شده، بمب در تهران ساخته و تست شده و اسدی آنرا در بسته دیپلماتیک با هواپیمای مسافری به اروپا منتقل کرده است.
اکنون یک دادگاه اروپایی هیچ تردیدی در مورد اهداف تروریستی رژیم ایران و به کار گرفتن سفارتها و دیپلماتهایش در این راستا باقی نگذاشته است، از این رو اتحادیه اروپا باید سیاست ایران خود را به صورت همه جانبه بازبینی کند. بطور مشخص:
ـ مشروط کردن هرگونه روابط اقتصادی و تجاری با رژیم ایران به بهبود وضعیت حقوق بشر، پایان دادن به تروریسم در خاک اروپا، تعطیل پروژه های غیر قانونی اتمی و موشکی و پایان دادن به جنگ افروزی درمنطقه، اینها اجزای یک سیاست واحد از سوی رژیم ایران است که صلح و امنیت در منطقه و اروپا را به خطر انداخته است.
- قرار دادن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در لیست تروریستی و اخراج ماموران و مزدوران سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران با پوشش دیپلوماتیک، خبرنگاری و تجاری و تعطیل مراکزی که تحت پوش مذهبی یا فرهنگی به گسترش بنیادگرایی و تروریسم مشغولند. پناهندگی و شهروندی ماموران و مزدوران سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران در کشورهای اروپایی باید لغو شود. 
ـ کاهش سطح روابط دیپلوماتیک با رژیم ایران، و اگر به توقف تروریسم در خاک اروپا متعهد نشد تعطیل کردن سفارتخانه ها و نمایندگیهایش در اروپا
ـ سران رژیم ایران و وزیر خارجه آن که وزارتخانه، سفارت و دیپلومات تحت کنترلش در طراحی و تدارک کشتار بزرگ دست داشته اند، باید مورد مواخذه قرارگیرند.