فراخوان ۱۱۱۲ تن از اعضای خانواده شهیدان مجاهد خلق برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان

 

 

در نامه به دبیرکل ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا

و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر

 

 

روز سه شنبه ۴می ۲۰۲۱ هزار و ۱۱۲عضو خانواده شهیدان سازمان مجاهدین خلق ایران، طی نامه ای به دبیرکل ملل متحد، رهبران اتحادیه اروپا و رییس جمهور و مقامات مسئول در آمریکا خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب مزارهای بستگانشان توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران شدند. رژیم آخوندی از سالها پیش در یک سیاست ضدانسانی و جنایتکارانه برای از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت، مزار اعدام شدگان سیاسی را بطور سیستماتیک و بتدریج در تهران و شهرهای مختلف کشور تخریب میکند.

این نامه با اشاره به فتوای جنایتکارانه خمینی مبنی بر اعدام تمامی مجاهدین سرموضع مینویسد: در حالیکه «سازمانها و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و کارشناسان ملل متحد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت توصیف کرده اند، رژیم آخوندی برای مخفی کردن آثار این جنایت بزرگ به طرق مختلف تلاش میکند، مزار این شهیدان را تخریب کند... این اقدامات به منزله شکنجه دستجمعی هزاران هزار بازماندگان شهیدان و جنایت مضاعف علیه بشریت است».

نامه ۱۱۱۲ عضو خانواده مجاهدین شهید ضمن تاکید بر ضرورت ارجاع پرونده قتل عام زندانیان سیاسی و مسئولان آن به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی، ملل متحد و عموم سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان و از بین بردن آثار جنایت و شکنجه روانی هزاران هزار خانواده در سراسر ایران فرامیخواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۵ مه ۲۰۲۱)

 

متن نامه۱۱۱۲ تن از اعضای خانواده شهیدان مجاهد خلق

آقای آنتونیوگوترس دبیرکل ملل متحد

ما امضا کنندگان زیر، اعضای خانواده شهیدان مجاهد خلق هستیم که سرتسلیم در مقابل فاشیسم دینی حاکم بر ایران فرود نیاورده و به جوخه های تیرباران، یا چوبه های دار سپرده شدند. خمینی در فتوای جنایتکارانه اش در تابستان ۱۳۶۷ نوشت” کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند” و تاکید کرد «هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است و سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید”. لیست ۲۰ هزار تن از شهیدان توسط سازمان مجاهدین منتشر شده است.

اکثر ما حتی از محل مشخص دفن عزیزانمان بی اطلاعیم. بسیاری از این شهیدان در گورهای دستجمعی دفن شده اند. در حالیکه جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام در داخل و خارج ایران هر روز ابعاد گسترده تری به خود میگیرد و سازمانها و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و کارشناسان ملل متحد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را جنایت علیه بشریت توصیف کرده اند، رژیم آخوندی برای مخفی کردن آثار این جنایت بزرگ به طرق مختلف تلاش میکند، مزار این شهیدان را تخریب کند. جدیدترین مورد تلاش برای از بین بردن گورهای دستجمعی زندانیان سیاسی قتل عام شده در گورستان خاوران تهران است. پیش از این نیز مزار فرزندان ما را در اهواز و تبریز و مشهد و شهرهای دیگر تخریب کرده‌اند. این اقدامات به منزله شکنجه دستجمعی هزاران هزار بازماندگان شهیدان و جنایت مضاعف علیه بشریت است.

درحالیکه عموم مردم ایران و همه مدافعان حقوق بشر خواهان بررسی پرونده قتل عام زندانیان سیاسی توسط شورای امنیت ملل متحد و احاله مسئولان این جنایت بزرگ به دادگاه بین المللی هستند، ما از شما و ارگانهای مربوطه در ملل متحد و عموم سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر میخواهیم، از ادامه تخریب مزار شهیدان و از بین بردن آثار جنایت و شکنجه روانی هزاران هزار خانواده در سراسر ایران، جلوگیری کنید.

رونوشت:

رهبران اتحادیه اروپا

رییس جمهور و مقامات مسئول آمریکا

سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر